Olagligt att hyra svart?

2020-07-25 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej är det olagligt att hyra en lägenhet svart? Eller är det bara olagligt att hyra ut svart. Haft denna diskussion många gånger men kommer aldrig riktigt fram till ett svar. Riskerar person som hyr lägenheten svart något straff eller är det bara personen man hyr av svart som kan bli straffad.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret beror lite på vad du menar med "hyra en lägenhet svart". Aktuell lag är främst jordabalken (JB). Jag börjar med att förklara vad som gäller för hyresvärden och sedan vad som gäller för hyresgästen.

Hyresvärden

Det är olagligt för en hyresvärd att begära, träffa avtal om eller ta emot särskild ersättning för att hyra ut en bostadslägenhet. Straffet är som utgångspunkt fängelse, högst två år. Är det dock ett mildare fall så kan även böter bli aktuellt (JB 12:65 1st). Är det ett grovt brott - t.ex för att det är en del av organiserad brottslighet - är straffet fängelse i minst 6 månader och högst fyra år (JB 12:65 2st).

Detta är inte samma sak som att hyra ut i andra eller tredje hand. Det är inte olagligt men kräver godkännande från hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse (JB 12:39 1st och bostadsrättslagen 7:10).

Hyresgästen

Det är olagligt för en hyresgäst att lämna särskild ersättning för att hyra en bostadslägenhet. Straffet är böter eller fängelse upp till två år. I mildare fall utdöms inte något straff (JB 12:65b). Även hyresgästen kan dömas för grovt brott och då är straffet fängelse i minst sex månader och högst fyra år (JB 12:65b 2st).

Det är inte olagligt att hyra i andra eller tredje hand men det medför en del risker. Till exempel är risken att förlora lägenheten mycket större.

Avslutande ord

Förutom det ovan nämnda vill jag påpeka att bara för att något inte är olagligt i sig så kan det finnas risk att man begår andra brott när man gör det. Till exempel skulle svart hyrning/uthyrning kunna ha skattekonsekvenser vilket kan leda till att man begår något skattebrott beroende på ens andra ekonomiska förhållanden.

Jag hoppas du har fått svar på din fråga. Om inte får du gärna ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?