FrågaSTRAFFRÄTTÖvriga brott12/03/2020

Olagligt att göra ett test åt annan?

Hej,

Min vän ber mig göra ett test åt den, som hon behöver för att kunna få ett jobb (IQ-test) Är detta lagligt? Om jag gör testet åt henne så hon får jobbet.

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte ur din fråga på vilket sätt det här provet skulle gå till. Därför tänkte jag peka på några möjliga straffbara handlingar som skulle kunna tänkas kunna uppkomma i den situation som du beskriver.

Det skulle kunna bli fråga om en urkundsförfalskning (14 Kap 1 § Brottsbalken).
Exempelvis om du skriver under med någon annans namn. Detta är något man kan straffas för med fängelse (är brottet att se som mindre allvarligt kan man straffas med böter).

Det skulle även kunna vara fråga om osant intygande (15 Kap 11 § Brottsbalken). Detta innebär att någon i ett intyg eller annat dokument skriftligt lämnar en osann uppgift om sin egen identitet eller någon annan. För detta kan man bli dömd till böter eller fängelse.

Slutligen skulle det kunna vara fråga om missbruk av urkund (15 kap 12 § Brottsbalken).
Exempelvis om du använder någon annans legitimation för att legitimera dig (som någon annan då). För detta kan man bli dömd till böter eller fängelse.

Gemensamt för de ovanstående lagrummet är att det krävs fara i bevishänseende för att det ska vara straffbart. Alltså, enkelt uttryckt, det ska finnas risk för att folk kan bli lurade av det.

Sammanfattningsvis kan sägas att göra ett test åt din vän kan vara olagligt och det är något du kan riksera att bli straffad för.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Hanna ÁrnadóttirRådgivare