Olagligt att ge amfetamin till annan?

2020-01-28 i Narkotikabrott
FRÅGA
Hej.Jag har en vän som jobbar som personlig assistent åt en man som är gravt cp-skadad.Han ger honom ibland amfetamin, då han ber om att få uppleva nånting mer än att bara sitta hemma i sin fåtölj.Min fråga är; bryter min vän mot lagen och kan få ha fängelse för det här?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Din fråga aktualiserar narkotikastrafflagen (NSL) och brottsbalken (BrB) som du hittar via hyperlänkarna.

Hantering av narkotika i regel olagligt

All typ av befattning med narkotika – bruk, försäljning, innehav etc. – är som utgångspunkt olagligt (1 § NSL). I första hand måste dock utredas vad som egentligen avses med begreppet "narkotika". I lagen finns en kort, generell beskrivning av vad narkotika är, samt en hänvisning till en särskild lista det framgår vilka substanser som anses narkotikaklassade (8 § NSL). Amfetamin är en sådan substans som förklarats olaglig.

Detta innebär att din vän högst sannolikt begår brott bara genom att inneha drogen, såvida han inte har en särskilt föreskriven medicinsk rätt (recept) att handskas med drogen. Även om han har det är det fortfarande olagligt för honom att bjuda den cp-skadade mannen på substansen, återigen förutsatt att den cp-skadade mannen inte heller har recept. Viljan kan vara god, men det spelar ingen roll i detta fall. Det är olagligt att obehörigen handskas med narkotika.

Viktigt är också att den cp-skadade mannen faktiskt samtycker till narkotikaintaget, om han inte gör det kan din vän nämligen också ha gjort sig skyldig till en form av misshandel (3 kap. 5 BrB). Om dosen ges ofrivilligt och får kraftig påverkan på mannens sinnesuppfattning kan han nämligen anses försatt "i vanmakt eller liknande tillstånd".

Avseende eventuellt straff

Beroende på mängderna narkotika som din vän hanterar och andra omständigheter kan brottet antingen vara ringa, normalgraderat eller grovt – och ett eventuellt straff kommer skifta därefter. Då det verkar röra sig om återkommande tillfällen och rör utbjudning av narkotika till annan bedömer jag gissningsvis att det rör sig om i vart fall normalgraden av narkotikabrott (1 § NSL). Straffskalan går från böter till fängelse i högst tre år.

Att bedöma vilket straff någon riskerar är mycket svårt att göra utan detaljkunskaper både om brottet och själva personen. I regel vågar jag dock påstå att domstolarna är mer försiktiga med att döma ut fängelse än vad folk tror. Beroende på hur mycket narkotika det rör sig om, om din vän tidigare är dömd för liknande brottslighet och liknande kan straffet variera. Det är mycket möjligt att få en fängelsedom för sådan brottslighet du beskriver. Skulle din vän vara tidigare ostraffad bedömer jag det dock troligare att han skulle få villkorlig dom förenat med böter (eller samhällstjänst), men var medveten om att detta är en gissning.

Jag hoppas du fick svar på din fråga,

Mvh,

Viking Ringstedt
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll