Olagligt att gå in på en hemsida

FRÅGA
Hej! Jag surfade runt på nätet igår och råka komma in på en hemsida "studentannonser.net" visste inte vad det var men trodde de var någon form av jobb för studenter men var ju något helt annat och verkade vara någon form av eskort sida. Gick såklart ut från sidan direkt men då börja jag tänka på att de kanske var olagligt att besöka denna hemsida, så min fråga är. Är det olagligt? Om man tillväxtmålet av misstag råkar gå in där, försökte hitta mer information om hemsidan men hitta inte så mycket på nätet
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline. Jag hoppas att jag kan besvara din fråga.

Reglerna om brott och straff finns bl.a i Brottsbalken men även i annan speciallagstiftning. Prostitution eller köp av sexuella tjänster som de heter finns i brottsbalkens 6 kapitel, mer specifikt i 6 kap. 11 § Brottsbalken. Köp av sexuella tjänster är straffbelagt på försöksstadiet, d.v.s du behöver inte fullborda köpet för att de ska vara ett brott, 6 kap. 15 § BrB.

För att de ska vara ett försök krävs dock att ett antal kriterier har uppfyllts som de du har gjort inte uppfyller, 23 kap. 1 § BrB. Bl.a måste man ha nått vad som brukar kallas försökspunkten, d.v.s man ska ha påbörjat sitt försök att genomföra brottet. Att enbart gå in på en eskortsida är inte att påbörja försöket att köpa sex, den gränsen går snarare vid att faktiskt stämma träff eller t.om besöka lokalen. Vidare måste man även ha uppsåt till både försöks gärningen samt till de fullbordade brottet. Du ska alltså för de första vara medveten om att de du gör är att gå in på en eskortsida och för de andra ska du gå in där med en ambition eller en plan att faktiskt köpa sex. Något som du inte uppfyller.

Så de du gjort var inte olagligt och du har inget att oroa dig för förutom eventuella internet virus.

Med vänliga hälsningar

Karl Montalvo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (383)
2021-02-27 Kan sexuellt övergrepp förhindra att man får legitimation för sjuksköterska?
2021-02-27 Kan en 14-åring straffas för våldtäkt?
2021-02-25 Får en 18 åring och 16 åring ha sex?
2021-02-23 Kan man göra ett frivilligt tillbakaträdande vid försök till köp av sexuell tjänst?

Alla besvarade frågor (89658)