Olagligt att fotograferas i bikini på brygga i smyg?

FRÅGA
Hej. För drygt ett år sedan blev jag fotograferad i hemlighet. Jag var 15 då och hade bikini på mig. Det hände på en brygga så alltså offentligt. Bilden var tagen bakifrån när jag böjde mig för att få bilder på min rumpa. Jag visste inte om detta vid tillfället. Bilden var tagen för sexuella anledningar utan mitt tillstånd eller medvetande. Personen som tog bilder var också under 18. Är detta olagligt?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline! Jag vill börja med att beklaga att du blivit utsatt för detta, jag ska göra mitt bästa för att svara på din fråga.

Som huvudregel så är det lagligt att i Sverige att filma eller ta kort på någon utan dess tillåtelse. Det finns ingen allmän lagregel som förbjuder människor att filma eller fotografera andra, och det finns inte heller någon allmän lagregel som kräver att all fotografi och filmning av andra kräver samtycke. Detta rätt inskränks dock i vissa fall av brottsbalken(BrB). Det är därifrån jag kommer att hänvisa mina svar.

Brottet kränkande fotografering

Den som olovligen i hemlighet fotograferar/filmar någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme(4:6a BrB). Det är alltså endast olagligt att fotografera en person i ovanstående miljöer. Om det skulle utgöra kränkande fotografering är påföljden böter eller upp till två års fängelse. Eftersom att du blivit fotograferad på en brygga och i någon av de miljöer som paragrafen räknar upp så utgör handlingen inte brottet kränkande fotografering.

Brottet ofredande

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande gör sig skyldig till brottet ofredande(4:7 BrB). Att fotografera eller filma någon är en sådan sak som kan räknas som en störande kontakt, gärning måste också vara ägnad åt att kränka personens frid på ett kännbart sätt. Om man fotograferar någon och den säger nej till att bli fotat och personen trots detta fortsätter filma kan du göra dig skyldig till brottet ofredande. Brottet ofredande kan leda till fängelse i upp till ett år.

Brottet sexuellt ofredande

Brottet sexuellt ofredande finns stadgat i 6:10 (BrB) och har följande lydelse: "Den som, i annat fall än som avses förut i detta kapitel, sexuellt berör ett barn under femton år eller förmår barnet att företa eller medverka i någon handling med sexuell innebörd, döms för sexuellt ofredande till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som blottar sig för någon annan på ett sätt som är ägnat att väcka obehag eller annars genom ord eller handlande ofredar en person på ett sätt som är ägnat att kränka personens sexuella integritet". I rättsfallet NJA 2017 s.393 slogs det fast att fotografering under en kvinnas kjol i omedelbar närhet av hennes underliv har ansetts utgöra sexuellt ofredande fastän kvinnan inte uppfattat angreppet när det skedde.

Slutsats

För både ofredande och sexuellt ofredande krävs uppsåt enligt 1 kap. 2 § Brb, det innebär att det ska påvisas att de avsett att på något sätt kränka någons frid eller sexuella integritet. Personen skulle möjligtvis kunna ha gjort sig skyldig till brottet sexuellt ofredande. Brottet går att anmäla till polisen som vanligt och hör under så kallat allmänt åtal. Detta innebär att det är åklagare som beslutar om att eventuellt väcka åtal för brottet, och att denne i så fall fullföljer processen i domstol. Detta förutsätter dock att det finns tillräckligt med underlag för att väcka åtal, vilket samlas ihop under en förundersökning.

Hoppas jag kunnat hjälpa dig, tveka inte att höra av dig om du har fler frågor.

My Stenquist
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sexualbrott, 6 kap. BrB (456)
2022-01-18 Försök vs förberedelse av köp av sexuell tjänst
2021-12-31 Sexköp att betala för sexchatt?
2021-12-30 Försök till sexuellt ofredande
2021-12-28 Är det olagligt att skicka bild på sina magrutor?

Alla besvarade frågor (98657)