Olagligt att bada naken på en allmän badplats?

2016-07-31 i Övriga brott
FRÅGA
Får jag bada naken på en allmän badplats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Rent generellt är det inte olagligt att bada naken i Sverige. Det finns emellertid bestämmelser i brottsbalken som rör förargelseväckande beteende, se 16 kap. 16 § brottsbalken. Syftet med regeln är att tillgodose allmänhetens intresse att inte offentligen bli utsatt för förargelseväckande beteende. Då någon badar naken på en allmän badplats där det t.ex. finns barnfamiljer och mycket folk kan detta vara ett handlande som skulle falla under 16 kap. 16 § brottsbalken. Det är framförallt beteendet som avgör om ett handlande är "ägnat att väcka förargelse hos allmänheten".

Om avsikten däremot är att kränka den sexuella integriteten hos den som blir utsatt för handlandet kan det i yttersta fall bli fråga om sexuellt ofredande. Brottet blir främst aktuellt vid så kallad "blottning" och andra brott där syftet är att kränka den sexuella integriteten.

För att undvika problem är mitt råd att inte bada naken på en allmän badplats under dagtid då det finns andra människor vid badet. Att göra det på kvällen eller då ingen annan är på plats bör svårligen kunna anses som förargelseväckande beteende.

Martin Persson Thurén
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övriga brott (848)
2020-10-29 Vad är skillnaden mellan falsk angivelse och falsk tillvitelse?
2020-10-29 Är det lagligt att inneha vapenmagasin utan vapenlicens?
2020-10-27 Får man överlåta receptbelagda läkemedel avsedda för djur?
2020-10-25 Fråga om dopingklassning beträffande SARMS

Alla besvarade frågor (85525)