Olaga intrång och plats till vilken allmänheten har tillträde

FRÅGA
Hej. Nu är det så att jag å mina vänner brukar åka runt med våra mopeder under kvällarna och åker ofta till OKQ8 där vi bara sitter å softar. Vi snackar bara och tar det lugnt. Oftast är det här inga problem men när en specifik äldre dam jobbar där kommer hon alltid fram till oss och försöker kasta ut oss för vi "Härjar för mycket" när vi sitter å pratar hur lugnt som helst. Får man göra så (Hon äger inte macken)
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Som jag ser det är din fråga intressant ur två aspekter. Först och främst tänkte jag skriva lite om det straffrättsliga, d.v.s. om det kan utgöra ett brott att stanna kvar på en plats efter en tillsägelse att lämna. Därefter tänkte jag gå in på en mer äganderättslig fråga: med vilka medel kan man tvinga bort en person från en plats som man äger eller hyr?

Kan det utgöra ett brott?

Olaga intrång regleras i brottsbalken 4 kap 6 § andra stycket. Nedanför har jag sammanfattat vilka krav som gäller för att brottet ska vara begånget. Dessa krav är:

1. Man ska intränga eller kvarstanna på en plats

2. Man ska göra det obehörligen

3. Platsen ska vara ett kontor, en byggnad, ett fartyg, en upplagsplats eller ett annat liknande ställe.

De platser som räknas upp i den tredje punkten har alla något gemensamt: de är platser dit allmänheten intehar tillträde. Det är tal om t.ex. låsta byggnader, stängda butiker eller kontor som bara anställda har rätt att tillträda. Detta innebär att man inte kan göra sig skyldig till olaga intrång om man befinner sig på en plats till vilken allmänheten har tillträde. En butik eller en bensinstation som har öppet för kunder är en plats till vilken allmänheten har tillträde. Detta har högsta domstolen konstaterat i rättsfallet NJA 1995 s. 84.

Som jag förstår din fråga har ni suttit på bensinstationens parkering. Låt oss därför anta att bensinstationen äger parkeringen. Eftersom bensinstationen haft öppet, och parkeringen är en plats till vilken allmänheten har tillträde under öppettiderna har ni inte varit där obehörligen. Det hela faller alltså på punkterna 2 och 3. Ni har alltså inte gjort er skyldiga till olaga intrång, även om ni blir ombedda att lämna platsen. Utifrån den beskrivning du har lämnat kan jag inte heller se att ni har begått något annat brott.

Med vilka medel kan personalen på bensinstationen tvinga bort er?

Den som har en bensinstation har rätt att bestämma över vilka som får vara på den bensinstationen. Denna bestämmanderätt följer av att bensinstationen antingen hyr lokalen och marken eller äger densamma. Detta gäller även fast bensinstationen är en plats till vilken allmänheten har tillträde. Detta är främst en sak mellan er och bensinstationens personal.

Även om bensinstationens personal inte vill att ni befinner er parkeringen, har de inga befogenheter att använda tvång för att få er att lämna platsen. Detta innebär att personalen inte kan gripa tag i er för att försöka dra bort er från platsen. Om personalen vill att ni lämnar platsen får en polis komma dit och göra en bedömning. Om ni stör eller utgör en omedelbar fara för den allmänna ordningen eller begår eller är på väg att begå ett brott kan polisen ingripa. Polisen kan då avvisa er eller avlägsna er med tvång (polislagen 13 §). En ordningsvakt har ungefär samma befogenhet som polisen i det hänseendet (polislagen 10 och 29 §).

Sammanfattning

Som jag förstår din fråga satt ni på platsen utan att göra mycket väsen av er och var inte heller till besvär för andra kunder. Inte heller begick ni något brott. Som jag ser det finns det därför inga grunder för polisen att avvisa eller avlägsna er från platsen. Personalen på bensinstationen kan inte heller göra det. Det enda de kan säga är att ni inte är välkomna, men ingen kan tvinga er därifrån om ni inte utgör en fara för, eller stör, den allmänna ordningen eller har begått, eller är på väg att begå, ett brott.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Måns Hellberg
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Allmänt om lagar och regler (826)
2021-03-02 Vad menas när det står "dock" i lagtext?
2021-03-01 Vad är en SOU?
2021-02-28 Lagar för vilda djur
2021-02-27 Vem har bevisbördan för att en bild stod felparkerad vid tvist om parkeringsanmärkning?

Alla besvarade frågor (89861)