Olaga frihetsberövande och stöld

FRÅGA
Hej. Jag hade en vän som bodde hos mig tillfälligt. En dag så hade jag precis kommit ut från duschen och står i mitt sovrum när han kommer hem. Han säger att han har några vänner med sig och stänger min dörr och låser den utifrån.. (?!) Sen öppnar han och gårut. Jag upptäcker ganska snabbt att det fattas saker, min dator, Ipad, stereo, mobiltelefon mm är borta. Han har gått igenom mina barns spargrisar och tagit vartenda öre. Vad är det egentligen för brott som jag blivit utsatt för...?
SVAR

Hej, tack för din fråga!

I och med att du låstes in på ditt sovrum skulle det kunna anses att du blivit olagligt frihetsberövad, se 4 kap 2 § brottsbalken. Detta kan ge lägst ett och högst 10 års fängelse. Bedöms brottet som mindre grovt är straffskalan istället böter eller fängelse i högst två år.

Att han tog dina tillhörigheter innebär att du lidit en ekonomisk skada. Av allt att döma verkar det som att han haft uppsåt att tillägna sig det han tog från dig, dvs han har menat att göra egendomen till sin. Han har därmed gjort sig skyldig till stöld enligt min bedömning, se 8 kap 1 § brottsbalken. Detta kan ge fängelse i högst två år.

I och med att stölden ägde rum hemma hos dig kan eventuellt anses var grov, detta innebär i så fall att ett längre fängelsestraff kan bli aktuellt, se 8 kap 4 § brottsbalken.

Du skulle alltså kunna anses ha blivit utsatt för både olaga frihetsberövande och stöld.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Johanna Bergvall
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Stöld och rån m.m., 8 kap BrB (667)
2021-01-06 How do I prove that I did not steal anything?
2020-12-31 Flera fall av ringa stöld vid olika tidpunkter
2020-12-30 Vad blir det för böter för ringa stöld?
2020-12-28 Vad blir bötesbeloppet vid ringa stöld?

Alla besvarade frågor (88271)