Okänt anskaffningsvärde av fastighet?

2021-01-31 i Kapitalvinstskatt
FRÅGA
Hej har fått ett hus i gåva som jag nu sålt med vinst. Min fråga är hur räknar jag ut summan av gåvan då jag endast har betalat lagfarten sålde huset för 1,4milj fanns lån på huset på 580 tusen
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor gällande skatt regleras i Inkomstskattelagen (IL).

Utredning

I ditt fall har du fått ett hus i gåva, vilken du har betalat lagfarten för. Min presumtion är att du vill veta summan av gåvan för att betala skatt på kapitalvinsten. I detta fall gäller den s.k. kontinuitetsprincipen, 44 kap. 21 § IL. Med detta menas att mottagaren inträder i givarens skattemässiga situation, mottagaren ska därför använda sig av givarens anskaffnings- samt eventuella förbättringsutgifter.

Detta innebär att kapitalvinstskatten av gåvan ska beräknas enligt: skillnaden mellan - ersättningen för den avyttrade tillgången (1,4 Milj SEK) eller för den utfärdade förpliktelsen minskad med utgifterna för avyttringen (Mäklararvoden etc.) eller utfärdandet, och omkostnadsbeloppet som är utgifter för anskaffning (i ditt fall, gåvogivarens utgift för anskaffningen, dvs lagfarten och priset för huset, ökade med eventuella utgifter för förbättring (förbättringsutgifter), 44 kap. 13-14 § IL.

Om det är fallet att ni inte vet vad gåvogivaren köpte huset för, finns det olika sätt att gå till väga. Mitt råd är att kontakta Lantmäteriet eftersom vid köp av fastighet ska det anges i lagfarten vad fastigheten köptes för, och därigenom kan man få reda på anskaffningsvärdet. Om fastigheten förvärvades (av arvlåtaren) innan år 1952 kan 150 % av taxeringsvärdet det året användas som anskaffningsutgift, 45 kap. 28 § IL, och för att ta reda på taxeringsvärdet år 1952 kan man kontakta Skatteverket.

Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Arian Shadmehr
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Kapitalvinstskatt (379)
2021-10-19 Skatterättsliga aspekter vid överlåtelse av bostadsrätt
2021-10-03 Anskaffningsutgift (inköpspris) vid fastighetsförsäljning
2021-10-01 Hur beräknas en kapitalvinst vid husförsäljning?
2021-09-30 Skatt på vinst innan vinsten mottagits

Alla besvarade frågor (96466)