Okända barns rätt till arv

2017-09-04 i Bröstarvinge
FRÅGA
Hej! Helt kort: Jag vet att min avlidne far hade utomäktenskapliga barn, antagligen födda runt 1950. När min far dog i november visade inte släktutredningen andra arvingar än mig och mina två halvsystrar. Om jag vill forska i detta, hur gör jag? Kan man utgå från att barnen blev bortadopterade?
SVAR

Hej, kul att du valt att vända dig till oss på Lawline för att få svar på din fråga!

Utifrån din historia uppfattar jag det som att, du tillsammans med övriga kända arvingar tillsammans har deltagit i bodelningsförrättningen efter dödsfallet. Vid bodelningen är alla närvarande skyldiga att bidra med den kunskap de har, om det eventuellt finns andra arvingar, som inte är närvarande. Jag uppfattar det som att uppgiften om de utomäktenskapliga barnen har noterats av alla kända arvingar och att ni under bodelningen försökt utreda vilka dessa är. Vet du, trots släktutredningens resultat, att din pappa har fler barn som också har rätt till arv, ska en god man utses som ska förvalta den egendom som dessa barn har rätt till i dödsboet, se 11 kap. 3 § föräldrabalken (FB). Det är kommunens överförmyndaren/överförmyndarnämnd som utser god man. En god man förordnas efter en anmälan från den som har dödsboet i sin vård. Gode mannen har som uppgift att bevaka den/de okända arvingarnas rätt i dödsboet och ska förvalta egendomen fram till dess att de okända barnens arvsrätt har preskriberats.

Huvudregeln är att deras arvsrätt preskriberas 10 år från dödsfallet, se 16 kap. 4 § ärvdabalken (ÄB). Arvsrätten kan preskriberas tidigare, om den som har boet i sin vård till Skatteverket anmäler att Skatteverket ska utfärda en arvskungörelse. Skatteverket kommer då att efterlysa barnen i ”Post- och Inrikes Tidningar”. Barnen har då fem år på sig, från den dag kungörelsen blev införd i tidningen, att höra av sig till den gode mannen, dödsbodelägare som tillträtt arvet eller, om skifte inte har skett, till boutredningsman eller annan som har hand om boet. Det går även bra för de okända barnen att anmäla sitt anspråk till Skatteverkets Bouppteckningssektion, se 16 kap. 2 § ÄB.

Om barnen inte gör anspråk på arvet 10 år från dödsfallet, om någon arvskungörelse inte utfärdats eller 5 år från dagen för kungörelsen, preskriberas deras arvsrätt. Arvet kommer behandlas som om de okända barnen inte överlevt fadern, se 16 kap. 7-8 §§ ÄB.

Om den släktutredning som skett tydligt pekar på att arvsberättigade släktingar inte finns t.ex. för att de barn du vet om har blivit bortadopterade, är det naturligtvis inte nödvändigt att eftersöka barnen genom en arvskungörelse. Det kommer ju enbart leda till att andra arvsberättigade får ta del av arvet fem år senare än nödvändigt.

Hoppas du fick svar på din fråga och lycka till!

Med vänlig hälsning,

Vega Schortz
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bröstarvinge (454)
2021-07-31 Vad händer med mina barn när jag avlider?
2021-07-31 Kan efterlevande make med fri förfoganderätt göra av med hela arvet?
2021-07-26 Vem ärver om ena bröstarvingen är avliden?
2021-07-25 Kan jag reglera hur mycket mina barn ska ärva?

Alla besvarade frågor (94634)