Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall

FRÅGA
Scenario: Min pappa dör och jag och mitt syskon ärver honom. Vi använder pengarna vi ärvt till något och sedan är pengarna slut. Därefter dyker det upp en för oss okänd person och hävdar att han eller hon också är barn till vår pappa. Eftersom pengarna i arvet är slut, kommer jag då att stå i skuld till den personen, om det kan bevisas med DNA-test att han eller hon också är barn till vår pappa?Jag har sett två olika svar på detta scenario, det ena att en arvinge har tio år på sig att hävda sin arvsrätt, det andra att man inte kan överklaga en bouppteckning senare än tre eller fyra veckor efter att bouppteckningen är klar. Jag undrar vad som gäller i ovanstående scenario.
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 16 kap. Ärvdabalken (ÄB) finner du bestämmelser om vad som gäller kring preskription. Huvudregeln är 10 år (16 kap. 4 § ÄB). I vissa fall kan preskriptionstiden vara kortare (16 kap. 1-3a § ÄB). Jag tolkar det som att undantaget i 16 kap. 3a § ÄB gäller i ditt fall. Enligt denna paragraf har en okänd person som tror sig vara t ex barn till en avliden far och faderskapet inte är formellt fastställt bara 3 månader på sig från dödsfallet att göra sin rätt gällande. Hålls bouppteckningen tidigare än så faller också rätten.

Om faderskapet fastställts kan en sådan person överklaga bouppteckningen och har då tre veckor på sig från att bouppteckningen registrerats hos skatteverket.

Franck Olofsson
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (964)
2021-09-26 Får jag ärva och bära vargpäls?
2021-09-25 Vad händer med en skuld när någon avlider?
2021-09-09 Omfattas sambor av "svågerlag" i 10:4 ärvdabalken?
2021-09-08 Vem ärver om arvingar saknas i England? Sanning eller bedrägeri?

Alla besvarade frågor (95869)