Okänd släkting som vill hävda faderskap som ej är fastställt vid dödsfall

Scenario: Min pappa dör och jag och mitt syskon ärver honom. Vi använder pengarna vi ärvt till något och sedan är pengarna slut. Därefter dyker det upp en för oss okänd person och hävdar att han eller hon också är barn till vår pappa. Eftersom pengarna i arvet är slut, kommer jag då att stå i skuld till den personen, om det kan bevisas med DNA-test att han eller hon också är barn till vår pappa?

Jag har sett två olika svar på detta scenario, det ena att en arvinge har tio år på sig att hävda sin arvsrätt, det andra att man inte kan överklaga en bouppteckning senare än tre eller fyra veckor efter att bouppteckningen är klar. Jag undrar vad som gäller i ovanstående scenario.

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

I 16 kap. Ärvdabalken (ÄB) finner du bestämmelser om vad som gäller kring preskription. Huvudregeln är 10 år (16 kap. 4 § ÄB). I vissa fall kan preskriptionstiden vara kortare (16 kap. 1-3a § ÄB). Jag tolkar det som att undantaget i 16 kap. 3a § ÄB gäller i ditt fall. Enligt denna paragraf har en okänd person som tror sig vara t ex barn till en avliden far och faderskapet inte är formellt fastställt bara 3 månader på sig från dödsfallet att göra sin rätt gällande. Hålls bouppteckningen tidigare än så faller också rätten.

Om faderskapet fastställts kan en sådan person överklaga bouppteckningen och har då tre veckor på sig från att bouppteckningen registrerats hos skatteverket.

Franck OlofssonRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Övrigt? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”