Okänd bröstarvinges rätt till laglott

2015-10-26 i Laglott
FRÅGA
Min är far 86 år. Jag är enda barnet. Mor dog för ett antal år sen. Antydan från en person finns om att pappa kan ha en son sedan ungdomsdar, något som ej är registrerat och som han förnekar. Pappa har skrivit ett testamente där det står att jag ärver all hans kvarlåtenskap och om jag är död vid hans bortgång ärver en vän honom. Om nu det skulle bevisas att far har en son, ärver denne då i detta fall endast sin laglott?Vad kan han göra för att få bevis på att min far är hans far?
SVAR

Hej!

Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga.

Om din far har en son, dvs i det fall ni har en bror, kommer han endast att ärva sin laglott. Laglotten utgör hälften av arvslotten - se 7kap 1§ Ärvdabalken (ÄB). Er far har testamenterat all sin egendom till dig vid sin bortgång, vilket medför att din ev. bror inte skulle få något arv. Detta är dock inte tillåt enligt svensk lag, dvs att göra en bröstarvinge arvslös, varpå laglotten aktualiseras för att säkra upp rätten till arv för bröstarvingar.

Din ev. bror behöver bevisa att han är son till din far för att ha rätt till laglotten. Detta kan han enklast göra genom en faderskapstalan eller ett DNA-test. Din ev. bror måste dock påkalla jämkning av testamente för att få rätt till sin laglott - se 7kap 3§ ÄB. Tillika måste detta påkallande av jämkning ske inom 6 månader från det datum då han blev delgiven om testamentet (jämför med 14 kap ÄB). Om din ev. bror inte påkallar inom denna tidsfrist kommer hans rätt till jämkning av testamentet, och därmed hans rätt att få sin laglott, att förfalla.

Jag hoppas att jag med detta har svarat på dina frågor!

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Laglott (786)
2020-11-30 Kan man göra sin dotter arvslös om man är bosatt i utlandet?
2020-11-27 Kan jag göra ett av mina fyra barn arvlös?
2020-11-27 Möjlighet att reducera arv
2020-11-25 Bröstarvinges laglottsskydd

Alla besvarade frågor (86836)