Ojämna veckor eller varannan vecka? Hur ska barnen bo?

2020-12-04 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej!Jag och barnens andra förälder är separerade sen några år och har barnen generellt varannan vecka.I år är det 53 veckor och jag har barnen ojämna veckor, vilket innebär att det blir vecka 53 och vecka 1 enligt mitt sätt att planera då jag vill fortsätta med ojämna veckor. Barnens andra föräldrar vill fortsätta med varannan vecka. Men det får ju konsekvenser att byta veckonummer i vissa sammanhang, arbetsupplägg, nya relationer med partner och vänner.Har ni nån rekommendation på hur vi löser detta, jag vill helst fortsätta med ojämna veckor?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Regler om barnets boende, vårdnad och umgänge finns i föräldrabalken (FB) och det här hit jag hänvisar mina svar.

I första hand är det upp till föräldrarna att själva försöka lösa frågan om umgänge och boende med barnet. Till exempel så kan även en före detta dom om boende åsidosättas genom att föräldrarna kommer överens om annat (6 kap. 14a § 2 st. FB). Det bästa är således om ni själva kan komma överens.

Man kan även låta domstolen avgöra hur boendet ska se ut för barnet. Vid en sådan bedömning kommer "barnets bästa" vara avgörande. Med barnets bästa avses särskilt barnets behov av att umgås med båda föräldrarna. Barnet har även rätt att själv yttra sig i frågan och man tar hänsyn till barnets åsikter beroende på hur gammal barnet är (12 år är ett typiskt riktmärke för när barn får mer att säga till om, men är ingen absolut gräns) (6 kap. 2 a § FB).

Innan man tar upp frågan i domstol kan man dock få hjälp av familjerådgivare (6 kap. 17 a § FB). Er hemkommun har nämligen en skyldighet att tillhandahålla familjerådgivning kring boende, umgänge och vårdnad (5 kap. 3 socialtjänstlagen).

Som jag förstår det har ni inte tagit upp frågan om umgänge och boende i domstol tidigare. Om ni har det får ni se vad som föreskrivs i domen. Står det å ena sidan exempelvis "varannan vecka" bör detta respekteras, medan om det å andra sidan står "ojämna veckor" bör detta respekteras likväl.

Om ingen dom finns sedan tidigare finns det rent juridisk inget "rätt eller fel". Min rekommendation blir således att ni först och främst försöker lösa det på egen hand. Hur ni lättast kan komma överens är snarare en fråga för en familjerådgivare att svara på. Därför rekommenderar jag er, om ni inte kan komma överens på egen hand, att vända er till er hemkommun för hjälp i frågan. Något som kan vara till stor hjälp i många fall. I sista hand, om ni inte heller kommer överens med hjälp av familjerådgivaren, får ni vända er till domstol som får avgöra frågan. Att få ett sådant beslut innan årsskiftet kan dock vara svårt.

Hoppas frågan löser sig på bästa sätt för samtliga parter!

Med vänliga hälsningar,

Filip Karlsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (827)
2021-04-21 Kan mitt ex bli vårdnadshavare?
2021-04-17 Kan jag kräva ensam vårdnad?
2021-04-15 Vem betalar kostnader för umgänge?
2021-04-11 Kan jag flytta med vår gemensamma son utan att genomgå en rättstvist?

Alla besvarade frågor (91413)