Ohyra i bostadsrätt/ hyresrätt

Hej vi fick nycklarna till en lägenhet som är 5 år gammal i måndags. När vi kommer in ser vi att det inte är flyttstädat. (Vilket står i kontraktet att det ska vara) men vi kollar så allt ser shyst ut i övrigt o när vi börjar måla så ser vi att det kryper små små kryp på vägarna dom är så små att dom inte syns om man inte letar efter dom. Vem bär ansvaret för kostnaden som blir vid sanering?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag är lite osäker på om det i ditt fall är fråga om en hyresrätt eller en bostadsrätt då det ej framgår i din fråga. Jag besvarar därför frågan utifrån båda alternativen!

Bostadsrätt:
Är det fråga om en bostadsrätt tillämpas bland annat bostadsrättslagen. Av 7:12 bostadsrättslagen framgår att innehavaren själv ansvarar för att hålla lägenheten i gott skick. Personen som sålde bostadsrätten har alltså ett ansvar att sälja lägenheten i detta skick.

En bostadsrätt är att se som lös egendom och därför blir köplagen tillämplig. Av köplagen framgår enligt 17 § att det är fråga om fel i vara i det fall den inte stämmer överens med avtalet eller inte stämmer överens med vad man som köpare kan förvänta sig. Städningen strider mot avtalet och är därför att anse som ett fel. Man kan inte heller förvänta sig ohyra vid köp av en bostadsrätt då det blir en anledning till att man inte kan använda den efter ändamål. Som köpare har man dock ett undersökningsansvar vilket innebär att man inte kan åberopa ett fel som man borde ha påträffat vid en undersökning. Detta framgår av 20 § köplagen. Men då du skrivit att detta var svårupptäckt skulle jag tro att det vid en bedömning inte anses som något man bör ha upptäckt.

Enligt 30 § köplagen kan man vid fel kräva avhjälpande, omleverans, prisavdrag eller hävning samt utöver detta skadestånd. Som köpare har man enligt 34 § köplagen rätt att kräva att säljaren ska avhjälpa felet, vilket det blir fråga om i ditt fall. Om säljaren inte gör detta kan köparen avhjälpa felet och sedan kräva ersättning för detta från säljaren.

Du har som köpare dessutom rätt till skadestånd för den skada du lidit av detta fel. Detta framgår av 40 § köplagen. Skadeståndet sträcker sig endast till direkt förlust, dvs. om ohyran orsakat att t ex möbler tagit skada.

Hyresrätt:

I det fall det är fråga om en hyresrätt tillämpas 12 kap jordabalken. Enligt 12 kap 9 § jordabalken ska en hyresvärd se till att lägenheten är i sådant skick att det kan användas till det avsedda ändamålet. Vidare enligt 12 kap 15 § jordabalken ska en hyresvärd se till att lägenheten alltid uppfyller kravet enligt den ovan nämnda paragrafen. Hyresvärden har alltså ett ansvar att hålla lägenheten i skick. Av 12 kap 11 § 1 p. jordabalken framgår även att du som hyresgäst har rätt att få ersättning för avhjälpande i det fall hyresvärden inte vill avhjälpa felet. Vidare i paragrafens 4 p. framgår att du som hyresgäst även har rätt till avdrag på hyran under den tid lägenheten är bristfällig. Det fungerar alltså ungefär som vid bostadsrätter och hyresvärden får stå för kostnad.

Hoppas att detta svar hjälpte dig!

Med vänliga hälsningar,


Lovisa NilssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”