Ohyra i bostadslägenhet

om hyresvärden genom att anklaga oss för att dra in ohyra på grund av att vi hjälper vår äldsta dotter att förvara sitt (ohyresfria) bohag i vårt hem, finns då anledning till uppsägning??

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det som först och främst är värt att iaktta är det avtalsförhållande som råder mellan dig och din hyresvärd. I avtalet framgår det vilka regler du som hyresgäst ska följa för att fortsatt kunna få bo kvar i lägenheten av din hyresvärd, se här jordabalken (1970:994) 12 kap. 2 §.

Om hyresvärden anklagar dig för att dra in ohyra gäller det för hyresvärden att bevisa detta. Det funkar inte med att en hyresvärd anklagar en hyresgäst för att ohyra finns i lägenheten utan att det faktiskt är så.

I detta fall är det viktigt att du observerar jordabalken 12 kap. 41 §. Denna regel anger de grunder som hyresvärden kan åberopa för att säga upp hyresavtalet i förtid. I ditt fall blir det femte punkten i den paragrafen som blir aktuell (ohyra). Om det faktiskt är så att ohyra finns och att du som hyresgäst är vållande, på grund av oaktsamhet, till ohyran finns det grund för hyresvärden att säga upp hyresavtalet i förtid.

I det fall du inte är vållande till ohyran är det värt att observera regeln i jordabalken 12 kap. 17 §. Denna regel anger att samma regler som gäller för skada eller brist i lägenheten ska gälla för ohyra i en lägenhet. Rör det sig om en bostadslägenhet har hyresvärden ett ansvar att utrota ohyran, även om det är hyresgästen som framkallat ohyran. Är hyresgästen klanderfri kan hyresgästen få ersättning för nödvändiga kostnader som hyresgästen får genom åtgärder för att utrota ohyran.

För de regler som gäller för skada eller brist hänvisas du till jordabalken 12 kap. 15 §. Regeln här anger hyresvärdens skyldighet att hålla lägenheten i sådant skick under hyrestiden som anges i jordabalken 12 kap. 9 §.

Som svar på din fråga; är det så att du inte är vållande till ohyran har hyresvärden inte skälig grund för förtida uppsägning av hyresavtalet. Detta gäller den omständigheten då hyresvärden åberopar ohyra som grund för uppsägning. Finns ohyra överhuvudtaget inte, vilket jag utgår ifrån av det du har angett i din information, kommer hyresvärden inte vinna på denna grund oavsett.

Hoppas detta har gett ett svar på din fråga! Vid oklarheter eller följdfrågor är du välkommen att höra av dig åter!

Hasan ErdoganRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”