Ogiltigt testamente som upprättats genom påtryckningar?

2015-06-20 i Testamente
FRÅGA
Om man vet att ett testamente upprättats under påtryckningar. Hur går man till väga?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga.

Ett testamente ska uttrycka testatorns yttersta vilja. Har en annan på något sätt begränsat testatorns förmåga att fritt bestämma fördelningen av arvet efter sig, kan ett ogiltigförklarande av testamentet vara för handen. Det är inte tillåtet att genom tvång eller påtryckningar få någon att upprätta ett testamente med visst innehåll (13 kap. 3 § ärvdabalken). Emellertid är det svårt att i rätten bevisa att ett otillåtet tvång använts.

Ett testamente kan ogiltigförklaras genom att du väcker en klandertalan hos tingsrätten (14 kap. 5 §). Som giltig grund för en klandertalan är tvång vid testamentets upprättande . Tvång kan utövas genom våld eller hot, och det torde krävas att tvånget i utpräglad grad påverkat testatorns yttersta vilja. Alltså är milda påtryckningar inte att anse som tvång.

En klandertalan måste väckas inom sex månader från det att du delgavs testamentet. Efter denna frist, förlorar du din rätt att väcka talan. I ett sådant fall blir testamentet gällande, trots det eventuella tvånget. Om ett testamente förklaras ogiltigt blir detta gällande endast för den arvingen som väckt klandertalan. Detta innebär att samtliga arvingar måste väcka klandertalan de inte vill att det bristfälliga testamentet ska gällande. Det är värt att nämna att en eventuell process i domstolen kan bli kostsam, om du skulle förlora din talan. Men har du goda grunder för talan, bör du överväga att väcka en klandertalan.

Vänliga hälsningar,


Katarina Andersson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2553)
2020-08-07 Vad innebär det att ärva en laglott?
2020-08-06 Kan jag ändra mitt testamente eller måste jag upprätta ett nytt?
2020-08-06 Kan ett testamente till fördel för den efterlevande maken upprättas?
2020-08-04 Kan min avlidne partners son avstå arv om sekundoförordnande?

Alla besvarade frågor (82646)