Ogiltigt testamente? - demens.

Hej,

Har en morbror som avlidit 2015. I testamentet så visade dig sig att han blivit bedragen och 2 månader innan dödsdagen skrivit ett gåvobrev samt testamente till en annan person där alla hans tillgångar tillskrivs bedragaren. Han hade månaden innan fått en hjärtinfrakt med efterföljande demens.

Vi vill nu väcka talan mot gåvobrevet samt testamentet.

Han hade 4 syskon varav 1 broder är avliden sen flera år sedan.

Alla är överrens om att väcka talan förutom 1 person som är son till den avlidna brodern. Hans 2 andra barn vill väcka talan.

Stämmer det att vi inte kan väcka talan om det förhåller sig på detta sätt.

//Patric

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Så som jag har förstått din situation så rör det sig om en gåva och ett testamente som bl.a. du anser vara felaktigt på grund av att din morbror vid tiden för dess upprättande led av demens?


Gällande testamentet: Ni kan väcka en klandertalan mot testamentet för att få det ogiltigförklarat. Detta måste göras inom 6 månader från det att ni fick ta del av testamentet och det måste vara en arvinge som väcker talan(en av de som skulle ha fått ta del av arvet om testamentet inte fanns). 14 kap 5 § Ärvdabalken https://lagen.nu/1958:637#K14P5S1 .

Det krävs alltså inte att alla arvingar samtycker utan det räcker att endast en anser att det föreligger skäl för att klandra för att väcka talan. Det föreligger grund för klander när testamentet är upprättat under påverkan av permanent eller tillfällig psykisk störning, 13 kap 2 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K13P2S1 . Det ska framgå att den psykiska störningen påverkat innehållet i testamentet och att testatorn inte skulle gjort likadant vid sina sinnens fulla bruk. Den som klandrar testamentet har bevisbördan för att visa sambandet mellan störningen och innehållet i testamentet, vilket innebär att ni då måste visa att morbrodern inte skulle upprättat detta om han inte varit dement. Det går också att klandra testamentet på den grunden att ”bedragaren” utnyttjat er morbrors oförstånd, 13 kap 3 § Ärvdabalken, https://lagen.nu/1958:637#K13P3S1 men det kan vara lite svårare i ert fall.

I fallet med gåvan kan gärningsmannen genom att utnyttja er morbrors dement gjort sig skyldig till brottet ocker, https://lagen.nu/1962:700#K9P5S1 . Detta är något som ge böter eller fängelse i upp till två år. Om brottet anses grovt ligger straffet på lägst 6 månaders fängelse och högst 4 års fängelse.

Sammanfattningsvis, klander kan väckas med endast en arvinge så ni behöver inte ha allas samtycke. Dock finns det en tidsbegränsning på 6 månader att väcka klandertalan, annars är testamentet giltigt. Den som väcker talan har bevisbördan. Vad gäller gåvan kan ett sådant förfarande räknas som brottet ocker.

Hoppas att du har fått svar på din fråga,

Med vänliga hälsningar

Sara ElleforsRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”