Ogiltigt testamente

2017-08-31 i Testamente
FRÅGA
Kan en 80 åring skriva testamente utan att vara vid sina sinnens fulla bruk lagenligt och till fördel för bröstarvinges omyndiga barn. Och bör inte de bestridas av dem som föräldrar när det ses som ett förhastat beslut eller manipulerat. Kan man be om en rättslig prövning av testamentets rimlighet.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ett testamente gäller inte om det har upprättats under påverkan av psykisk störning (13 kap 2 § Ärvdabalken). Detta täcker in flertalet olika situationer, både tillfälliga och permanenta. Om 80-åringen är i något tillstånd som kan omfattas av detta är alltså testamentet inte giltigt. Den som anser att ett testamente är ogiltigt kan väcka en klandertalan inom 6 månader från det att hen blev delgiven testamentet (14 kap 5 § Ärvdabalken). Som bröstarvinge, det vill säga ett barn till den avlidne, har man dock alltid rätt att få ut sin laglott även om det finns ett testamente. Laglotten är hälften av det du vore berättigad om testamente inte fanns och fås ut genom att påkalla jämkning av testamente (7 kap 3 § ÄB). Vid en klandertalan gör domstolen en bedömning av testamentet och om det finns någon grund för ogiltigförklaring.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Carolina Lundh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2977)
2021-11-30 Preskription av rätten till arv
2021-11-30 Om man inte vill halvsyskon ska kunna ärva
2021-11-30 Hur ärver särkullbarn och hur skapas enskild egendom?
2021-11-30 Fri förfoganderätt i testamente

Alla besvarade frågor (97580)