Ogiltigt förhandsavtal

Hej, Jag och min man har ingått en förhandsavtal med JM angående en bostadsrätt i Stockholm.

Vi vill nu undersöka möjligheterna att häva detta avtal. Texten i vårt avtal lyder " Beräknad tid för upplåtelse januari till mars 2019". Som jag förstår det bör det egentligen vara en mer specifik tidpunkt angiven är att avtalet ska vara giltigt.

Skulle detta kunna räknas som ogiltigt med den formuleringen skulle avtalet kunna hävas?

Hur kan vi gå tillväga om vi önskar hjälp med detta och även höra mer om hur processen går till?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder till Lawline med din fråga.

Som jag har förstått din fråga så har du tecknat ett förhandsavtal med en bostadsrättsförening. Avtalet som du tecknat innebär att bostadsrättsföreningen i framtiden kommer att upplåta en lägenhet med bostadsrätt till dig. Du har ännu inte ingått upplåtelseavtal med bostadsrättsföreningen utan detta ska i bästa fall ske under perioden januari – mars år 2019.

Om det är så att jag missuppfattat något så kan du använda kommentarsfunktionen nedan eller ställa en ny fråga, så gör jag en ny bedömning av vad som skulle kunna vara den bästa lösningen för dig.

Ett giltigt förhandsavtal
För att ett förhandsavtal ska anses giltigt till formen, ska de uppfylla de krav som uppställs i 5 kap. 3 § bostadsrättslagen. Ett oriktigt upprättat förhandsavtal ska enligt 5 kap. 4 § bostadsrättslagen anses som ogiltigt.

I förarbetena till lagen anges: bland de uppgifter som skall finnas med i avtalet finns beräknad tidpunkt för upplåtelsen (prop. 1990/91:92 s. 183).

Vidare anges följande i kommentaren till bostadsrättslagen: upplåtelsetidpunkten ska anges med ett datum och i vart fall inte anges med ett tidsintervall som sträcker sig över mer än ett par veckor. (Bob Nilsson Hjorth och Ingrid Uggla, Bostadsrättslagen, En kommentar, version den 1 mars 2017, 5u, se kommentar till 5 kap 3 § bostadsrättslagen).

Min rekommendation
I ditt förhandsavtal anges att upplåtelsetidpunkten är januari – mars år 2019. Mot bakgrund av det som framgår av ovan, kan det antas att det förhandsavtal du undertecknat inte uppfyller lagens krav på tydlighet. Tidsintervallerna får, som ovannämnt, inte sträcka sig över mer än ett par veckor.

Frågan som sådan har emellertid inte varit föremål för prövning i domstol. Hur utfallet skulle bli i det enskilda fallet är svårt att sia om. För att vara på den säkra sidan, skulle jag säga att en intervall om 1-3 månader inte kan ogiltigförklaras enligt 5 kap. 4 § bostadsrättslagen.

Om du skulle kontakta bostadsrättsföreningen och påpeka detta, dvs. att du anser att förhandsavtalet är ogiltigt, är jag inte säker på att de skulle dela din syn på saken. Det alternativ som återstår för dig är att driva frågan i domstol vilket kan vara tidskrävande och kostsamt. I sådant fall är min rekommendation att du anlitar någon form av juridiskt biträde då de frågor som kan komma att uppstå kräver en viss juridisk kompetens.

Tvisten med bostadsrättsföreningen bör dock omfattas av ditt befintliga rättsskydd, dvs. ingå i din hemförsäkring. Det innebär att risken för dig som konsument avsevärt minskar, med hänsyn till de rättegångskostnader som kan uppstå vid en eventuell tvist. Har du ingen hemförsäkring i dagsläget är mitt råd att du snarast tecknar en sådan.

Om du skulle behöva hjälp med kontakten med bostadsrättsföreningen eller med att föra talan i domstol rekommenderar jag att du bokar tid hos en av våra jurister. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka.

Om du vill ha mer rådgivning är du mer än välkommen att vända dig till några av våra andra tjänster:

- Gratis telefonrådgivning, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 2.

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom tre dagar för 995 kr, klicka här

- Ställ en expressfråga och få garanterat svar inom 24 h för 1495 kr, klicka här

- Boka tid med en jurist för 1677,50 kr/h, ring oss på 08-533 300 04 och välj knappval 1.

Återkoppling
Har du tid över får du gärna lämna ett omdöme.

Med vänlig hälsning,


David MueraRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Fastighetsrätt och Bostadsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”