Ogiltigförklaring av testamente och äktenskap

2017-08-05 i Testamente
FRÅGA
Hejsan!Vad ärver jag? Min pappa dog,han hade förutom mig 3 barn till,han var svårt sjuk i cancer och 4 dagar innan han dog så gick han o gifte sig fastän han hade låg på sjukhus sen 2 månader tillbaka, med sin sambo.med denne hade han inga gemensamma barn utan det var jag och mina 3 syskon som han hade som biologiska barn! Om detta inte var tillräckligt så skrev han ett testamente där han överlåter all sin kvarlåtenskap till den han gifte sig med! Vad kan vi få ärva? Gäller lagen då om särkullebarn vid bouppteckningen?Kan vi bestrida testamentet då han 2 dagar innan sin bortgång var påverkad av starka mediciner?Likaså äktenskapet?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Särkullbarns rätt till arv
Eftersom du och dina 3 syskon är bröstarvingar till din pappa har ni rätt till er laglott enligt 7:1 ÄB (halva arvslotten vilket i ert fall blir 1/8 var). För att ni ska få ut er laglott ur er pappas kvarlåtenskap ska ni begära jämkning av testamentet enligt 7:3 ÄB. Detta ska göras inom 6 månader från det att du och dina syskon blivit delgiven i testamentet. Om testamentet är giltigt har ni med andra ord rätt till er laglott oavsett vad som står i testamentet.

Nullitet eller angriplighet av ett testamente
Jag förstår dig som att du menar att din pappa kan ha varit påverkad av starka mediciner när han skrivit testamentet. Ett testamente kan angripas med stöd av 13:2 ÄB eller 13:3 ÄB om testatorn varit under påverkan av en psykisk störning eller någon missbrukat dennes oförstånd. Det är därför ett alternativ att välja att angripa testamentet på någon av dessa grunder beroende på vilka omständigheter som mer konkret förelegat när er pappa skrivit testamentet. Det är däremot den som väcker talan om klander som har bevisbördan att det föreligger en ogiltighetsgrund enligt NJA 2009 s 249. Det kan därför vara svårt att övertyga en domstol om att en ogiltighetsgrund föreligger.

Nullitet av äktenskapet
Det finns inga regler om ogiltigförklaring av äktenskap i svensk rätt och det finns därför väldigt minimala möjligheter att få ett äktenskap ogiltigförklarat. Endast genom 4:2 ÄktB kan en vigsel förklaras ogiltig om den inte uppfyller de krav som omnämns i första stycket samma lag, exempelvis att en av makarna inte har samtyckt. Det finns däremot inte mycket praxis på området och det är svårt att säga med vilken framgång en ogiltigförklaring av äktenskapet skulle få i domstol.

Har du ytterligare frågor är du välkommen att höra av dig i kommentarsfältet nedan.

Med vänliga hälsningar

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94351)