FrågaFAMILJERÄTTBarnrätt08/02/2017

Ogiltigförklaring av köp

Om jag som 16 år köper kläder för 850 kr är köpet bindande eller kan mina föräldrar ogiltigförklara köpet om de inte samtycker?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Huvudregeln är att en underårig person inte får råda över sin egendom. Detta innebär att en person inte, utan sina föräldrars samtycke får ingå avtal och åta sig förbindelser, Föräldrabalken 9 kap. 1§.

Det finns dock undantag från denna regel. Är det så att pengarna kommer från eget förvärvsarbete, får den underåriga råda över sin egen egendom, om personen är över 16 år. Du får alltså handla kläder och andra ting, för dem pengarna som du själv tjänat. Detta framgår av Föräldrabalken 9 kap. 3§. Vid det fallet kommer dina föräldrar inte kunna ogiltigförklara köpet.

Är det så att pengarna inte kommer från eget arbete kan avtalet mycket väl förklarats ogiltigt, då en omyndig inte har rättshandingsförmåga. Är det däremot så, att säljaren har med god tro förstått affären som att den omyndige, genom sitt uppträdande, har haft sina föräldrars samtycke, kan köpet däremot eventuellt inte ogiltigförklaras. Att säljaren haft fog att tro att den omyndige fick ingå avtal och råda över pengarna (köpa kläder) dömer man ofta utifrån om det var ett köp av större karaktär, om det är vanligt att 16 åringar köper saker i samma karaktär. Min bedömning i fallet är att ett köp av kläder av mindre summa som i det aktuella fallet, torde därför vara giltigt då säljaren mycket väl kan ha haft fog att tro att du fick råda över pengarna och hade din förälders samtycke. Dina föräldrar kommer således inte kunna på dessa grunder ogiltigförklara köpet.

Hoppas att svaret hjälpte dig, ha en fortsatt trevlig dag!

Marcus AnstrinRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Barnrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000