Ogiltigförklaring av gåvobrev i vissa dödsfall

2017-10-10 i Förskott på arv
FRÅGA
Jag har upptäckt att felaktiga uppgifter använts i samband med uppdelning av förskott på arv.Vill därför ogiltigförklara gåvobrevet när min förälder avlider.Men vad händer om mittsyskon avlider före min förälder?Har jag då förlorat möjligheten att hävda ogiltigförklaring?
SVAR

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsregler om förskott på arv återfinns i 6 kap. ärvdabalken (ÄB) se här.

När en person (arvlåtaren) avlider ska hans eller hennes egendom fördelas mellan arvingar. Om arvlåtaren upprättat ett testamente eller gåvobrev i vilken förskott på arv noterats, ska arvingarnas andel i kvarlåtenskapen minskas i motsvarande mån (6 kap. 1 § ÄB). Om din syskon avlider före din förälder har du inte förlorat möjligheten att ansöka om ogiltigförklaring eller jämkning av gåvobrevet (se 7 kap. 3 och 4 § ÄB). Eventuella gåvobrev som inskränker på en bröstarvinges laglott kan som regel klandras hos domstol senast ett år efter bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet Ercin
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Förskott på arv (1286)
2021-11-29 Kan man sälja sitt hus till sina barn?
2021-11-28 Räknas fri nyttjanderätt till bostadsrätt som förskott på arv?
2021-11-28 Hur skyddar man sitt arv?
2021-11-21 Arvsrättsliga konsekvenser av överlåtelse av fastighet till underpris

Alla besvarade frågor (97392)