Ogiltigförklaring av gåvobrev i vissa dödsfall

Jag har upptäckt att felaktiga uppgifter använts i samband med uppdelning av förskott på arv.

Vill därför ogiltigförklara gåvobrevet när min förälder avlider.

Men vad händer om mittsyskon avlider före min förälder?

Har jag då förlorat möjligheten att hävda ogiltigförklaring?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Arvsregler om förskott på arv återfinns i 6 kap. ärvdabalken (ÄB) se här.

När en person (arvlåtaren) avlider ska hans eller hennes egendom fördelas mellan arvingar. Om arvlåtaren upprättat ett testamente eller gåvobrev i vilken förskott på arv noterats, ska arvingarnas andel i kvarlåtenskapen minskas i motsvarande mån (6 kap. 1 § ÄB). Om din syskon avlider före din förälder har du inte förlorat möjligheten att ansöka om ogiltigförklaring eller jämkning av gåvobrevet (se 7 kap. 3 och 4 § ÄB). Eventuella gåvobrev som inskränker på en bröstarvinges laglott kan som regel klandras hos domstol senast ett år efter bouppteckningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Förskott på arv? Vi hjälper dig till fast pris!

Rättsutredning5995 kr

Få ett juridiskt spörsmål utrett av en utbildad jurist. I den här tjänsten utreder juristen vad som gäller rent juridiskt återkommer till dig med ett skriftligt underlag och förslag på åtgärder. Gäller max 10 sidors underlag. Är underlaget större, vänligen klicka här för en offert.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning