Ogiltigförklarande av testamente

2015-11-03 i Testamente
FRÅGA
Min man vill återkalla sitt testamente så att vi ärver varandra som gifta då inget äktenskapsförord finns. Vi har inga barn. Han har dock ej tillgång till testamentet då är inlåst i föräldrarnas bankfack och inte vill att de ska veta. Räcker det med att han skriver ett vanligt worddokument att han återkallar testamentet och sedan skriver under med sin namnteckning och att vi förvarar det hemma? Behövs det verkligen 2 vittnen som skriver under med sina namnteckningar på samma sätt som vid upprättandet av testamentet? Läst på internet att inga formkrav finns. Behövs det dateras? Han är osäker på om det är 1 eller flera testamenten. Hur ska han skriva återkallandet så att det /de blir ogiltiga? Tacksam för svar!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Svaret på din fråga finns i 10 kap 5 § 1 st. Ärvdabalk (1958:637). Där framkommer det att det finns tre olika handlingsalternativ för att ogiltigförklara ett tidigare testamente.

Ett alternativ är att din man väljer att upprätta ett nytt testamente där han skriver att han önskar att ni ärver varandra så som makar. Så länge det nya testamentet uppfyller alla formkrav kommer det ”konkurrera ut” alla tidigare testamenten.

En annan möjlighet är att han skriver ett dokument där det framkommer att han önskar ogiltigförklara de tidigare testamentena och så låter han två vittnen skiva på detta dokument, enligt formkraven för ett testamente. Den sista möjligheten är att förstöra de tidigare testamentena, men som jag förstod av frågan var det inte en möjlighet.

De formkrav som finns för testamenten och för ogiltigförklarande av detsamma är att det ska vara två vittnen, testamentet skall vara skriftligt och det ska vara underskrivet av testatorn, det vill säga din man. Vittnena skall vara närvarande när han skriver under testamenten och de skall intyga sin närvaro genom att underteckna dokumentet med sina namn, sitt yrke samt sin hemvist. De här kraven framkommer av 10 kap. 1-2 §§.

För att ett nytt testamente ska kunna konkurrera ut ett äldre krävs att ni noterar det datum testamentet skrevs.

Det bör inte vara några som helst problem med att förvara testamentet i ert hem.

Med vänliga hälsningar

Olivia Åman
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2639)
2020-10-23 Måste jag aktivt skriva bort personer i mitt testamente?
2020-10-23 Testamente och arvsordning
2020-10-22 Går det att frångå den lagstadgade arvsordningen?
2020-10-22 Testamente vid demens.

Alla besvarade frågor (85294)