Ogiltigförklara testamente som har skrivits strax innan bortgång?

2017-08-05 i Testamente
FRÅGA
Hejsan!Min sambos pappa gick bort för en tid sen,nu har det framkommit att han gifte sig med sin sambo endast 3 dagar innan sin bortgång och 2 dagar innan han dog så skrev han under ett testamente där han överlåter allt till sin fru! Detta kom som en chock för alla hans anhöriga! Han var svårt sjuk i cancer sen 1 år tillbaka,han fick en massa starka mediciner och han låg inne på sjukhus när han hade gift sig och skrivit på testamentet,han bodde på sjukhuset under 1 mån tid av slutet av sitt liv!i Vi har begärt sjukhusjournaler och kommer få tillgång till det och så är de 2 vittnena i testamentet mkt goda vänner till den kvinna som kallar sig för hans fru numera änka. Det är inga småsummer det handlar om sammanlagt så hon har verkligen dragit vinstlotten MEN vi andra anhöriga tycker att det är fel så hur ser det ut med att kunna ogitlighetsförklara testamentet och deras giftemål? Finns den möjligheten för man ska väl vara klar med utan starka mediciner vad man ingår för avtal såsom testamente och giftemål? Har vi några utsikter el är det kört?
SVAR

Hej, och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Laglott

Din sambos far kan inte testamentera bort hela sin kvarlåtenskap eftersom bröstarvingar (din sambo och ev. syskon som är hans/hennes fars barn) alltid har rätt till sin s.k. laglott (7:1 ÄB).

En laglott är hälften av det arv bröstarvingen skulle ha rätt till enligt lag om det inte hade funnits något testamente. Om det inte hade funnits något testamente ska bröstarvingarna dela lika på arvet från föräldern (2:1 ÄB). Detta innebär att om din sambo är sin fars enda barn, skulle han/hon ha rätt till hela faderns kvarlåtenskap och hans/hennes laglott (då det finns ett testamente) är i så fall hälften av faderns kvarlåtenskap. Din sambo har i sådant fall rätt till hälften av faderns kvarlåtenskap, även om det anges i testamentet att faderns fru ska få hela kvarlåtenskapen.

För att kunna få den här laglotten krävs dock att din sambo begär jämkning av testamentet. Detta ska göras inom sex månader från att din sambo fick ta del av testamentet, annars förlorar han/hon sin rätt till laglotten (7:3 ÄB). Man påkallar jämkning av testamentet oberoende av om andra bröstarvingar har påkallat jämkning. Med andra ord krävs det att man måste påkalla jämkning för sin egen laglott för att få den. Det räcker inte att ett syskon har gjort det.

Ogiltigförklara testamente

Att vittnena är vänner till faderns fru spelar ingen roll för frågan om testamentets giltighet. I 10:4 ÄBanges de som inte får vara vittnen, bl.a. testatorns make/sambo/syskon eller syskon m.fl. till den som är testamentstagare. Såvida inte vittnena är något som är listat i 10:4 ÄB, t.ex. syskon till faderns fru, är det ingen anledning att ogiltigförklara testamentet.

Ett testamente är däremot ogiltigt om det har upprättats efter att testatorn (fadern i detta fall) har blivit tvingad att upprätta det eller att någon har fått honom att upprätta testamentet genom att missbruka hans "oförstånd, viljesvaghet eller beroende ställning". Testamentet är också ogiltigt om han har lurats att skriva testamentet, d.v.s. att han har trott att situationen såg ut på ett annat sätt än verkligheten och att det har lett honom till att skriva testamentet på det sätt som han har gjort (13:3 ÄB).

Att han har varit påverkad av starka mediciner och i övrigt har varit i en sårbar situation som sjuk och inlagd på sjukhus kan vara en situation där han har varit i "oförstånd" eller haft "viljesvaghet". Det måste kunna bevisas att hans fru (eller någon annan) har missbrukat detta eller på annat sätt lurat honom för att få honom att skriva testamentet, för att få testamentet ogiltigförklarat.

För att kunna göra detta gällande måste arvingarna (din sambo) s.k. klandra testamentet eller med andra ord väcka klandertalan. Detta måste göras inom sex månader från att han/hon tog del av testamentet (14:5 ÄB).

Ogiltigförklara äktenskapet

Det går inte att ogiltigförklara äktenskapet så att det skulle vara som om det aldrig hade existerat (annullering), utan äktenskap kan endast upplösas genom skilsmässa eller en makes död (1:5 ÄktB). I det här fallet har den ena maken dött, vilket innebär att äktenskapet har upplösts.

Frågan är då hur äktenskapet påverkar kvarlåtenskapen.

Om testamentet blir ogiltigförklarat och det beror på att det är frun som har förmått honom att skriva testamentet genom tvång, missbruk av hans oförstånd etc så har hon varken rätt till arv eller (naturligtvis) det som står i testamentet (15:2 ÄB).

Om testamentet blir ogiltigförklarat men det inte beror på faderns fru, d.v.s. hon har inte gjort något fel (eller att det inte går att bevisa), får hon en s.k. andel i boet på grund av deras äktenskap (som huvudregel hälften av deras giftorättsgods (11:3 ÄktB)) och ärver endast om faderns barn (s.k. särkullbarn) avsäger sig sin rätt att få ut sitt arv direkt och istället väntar på att få ut sitt arv efter att hon har gått bort (3:1 ÄB).

Om testamentet inte blir ogiltigförklarat får hon allt som står i testamentet förutom laglotterna om de begärs av bröstarvingarna.

Hoppas du har fått svar på din fråga. Du är välkommen att ställa fler frågor!

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2998)
2022-01-16 Måste brorsbarn få del i testamente?
2022-01-11 Kan min mamma ändra i hennes och pappas gemensamma testamente?
2022-01-10 Kan bröstarvinge avtala bort sin rätt till laglott?
2021-12-31 Sonen är skuldsatt kan vi testamentera till barnbarnen istället

Alla besvarade frågor (98475)