Ogiltigförklara ett testamente

2021-03-02 i Testamente
FRÅGA
Min far har gått bort och testamenterat 70% till mig, 15% till sin sambo och 15% till sin syster.Saken är den att sambon flyttade från min far ca 9 månader innan han avled då hon tyckte att det blev för jobbigt och tungt att bo kvar med honom. Pappa hann inte ändra testamentet då han blev väldigt sjuk.Från att hon flyttade till att pappa gick bort hade de enbart sporadisk kontakt, men hon tycker ändå att hon har rätt att ärva då det står i testamentet. Min faster och jag vill inte att hon ärver pappa. Vi tycker att min faster ska ärva hennes del och vi (fastern) verkar ju onekligen ha lagen på sin sida. Jag har två frågor:1. Kan jag få ut mina 70% fast fd. sambon och min faster har en tvist? Det vill säga jag får ut min del från pappas konto medan resterade 30% ligger kvar till deras tvist är uppgjord?2. Vad kan fd. sambon göra för att försöka få sin del?
SVAR

Hej och tack för ditt att du ställer din fråga till oss på Lawline!

Jag förstår din fråga som att du vill förhindra att din pappas sambo får ut del av hans arv, så som är skrivet i hans testamente men som ni inte anser spegla hans egentliga vilja. Jag kommer i mitt svar att redovisa olika alternativ för hur man kan lösa situationen genom att sätta testamentet ur spel. jag kommer använda Ärvdabalken (ÄB) i mitt svar.

Alternativ nr 1: Ogiltigförklara testamentet

Det finns en del omständigheter som kan innebära att testamentet blir ogiltigt, och kan då ogiltigförklaras. Detta innebär att testamentet inte har någon verkan och man följer arvsordningen som statueras i 2 kap ÄB istället för testamentet.

1. Om din far var under 18 år när denne upprättade testamentet, om det inte rör sig om någon som har fyllt 16 år och det rör egendom som denne själv får råda över (ÄB 9 kap. 1 §).

2. Om det inte upprättats skriftligen med två vittnen som närvarat samtidigt som din far skrivit under testamentet. Dessa vittnen behöver även ha skrivit under sina namn på testamentet och vetat om att det varit ett testamente (ÄB 10 kap. 1 §).

3. Vittnena får inte vara under 15 år eller har en psykisk störning som gör att något av vittnena inte förstått betydelsen av att skriva under ett testamente. Vittnena får heller inte vara make till den som skrivit testamentet, inte heller sambo, någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerskap, eller är syskon till din släkting (ÄB 10 kap. 4 § första stycket).

4. Har din far upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning är det inte gällande (ÄB 13 kap. 2 §).

5. Slutligen gäller inte heller testamentet om någon tvingat din far att upprätta det eller fått din släkting till att upprätta testamentet genom missbruk av dennes oförstånd, viljesvaghet beroendeställning, eller att din släkting blivit svikligt förledd att upprätta testamentet (ÄB 13 kap. 3 §).

Enbart en av dessa punkter ovan behöver uppfyllas för att bli ogiltigt. Viktigt att tänka på är att testamente blir inte automatiskt ogiltigt bara för att någon av de 5 punkterna ovan uppfylls. Det krävs att någon som har rätt att ärva klandrar/bestrider det inom 6 månader från det att dessa fått ta del av testamentet. Klandras inte testamentet inom denna tid gäller testamentet (ÄB 14 kap. 5 § första stycket).

Alternativ nr 2: Jämka testamente

Om det skulle vara så att testamentet är giltigt och att det inte går att ogiltigförklara, då försöker man jämka det. Om det finns ett testamente som testamenterar bort all egendomen så har man som bröstarvinge rätt att jämka testamentet för att kunna få ut sin laglott (7 kap 3 § ÄB). Detta innebär att man inte får ut allt man skulle få om testamentet inte fanns, men man får rätt till hälften av allt man skulle haft ( 7 kap 1 § ÄB). Detta innebär alltså att om din släkting har 100 000 kr, men sedan testamenterar bort allt, så har du rätt att jämka testamentet och få 50 000 kr. Jämkningen måste ske inom 6 månader från att du får testamentet (7 kap 3 § ÄB).

Alternativ nr 3: Enligt 10 kap 5 § ÄB framkommer det att ett testamente är ogiltigt om man kan visa att testatorn (din far) på andra sätt har tydligt visat att testamentet inte ger uttryck för dennes yttersta vilja. Genom att uppvisa brev, sms-konversationer eller någon annan skrift där testatorn tydligt uttalar sig om att testamentet inte är giltigt längre då de inte uttrycker dennes vilja, kan ett testamente ogiltigförklaras.

Vad innebär detta för dig - Detta innebär för dig att endast du har möjlighet att jämka testamentet då endast du är bröstarvinge och inte din faster. Dock måste det vara så att testamentet kränker din laglott för att du ska kunna jämka detta (dvs du måste få mindre än 50 % av totala arvet) vilket inte sker i vår situation. För att du ska kunna jämka testamentet så hade din far varit tvungen att testamentera bort 51% eller mer av sin egendom till någon annan (företag/stiftelse/privat person etc.). Du kan alltså inte jämka testamentet.

Du bör ha bäst chans att genom skriftlig text från din far försöka bevisa att testamentet inte gjorde uttryck för dennes sista vilja. Även andra aktioner så som avslutande av gemensamma bankkonton, att dem skrev sig på andra adresser eller andra aspekter som talar för att din far inte längre ville att sambon skulle ärva kan ogiltigförklara testamentet.

Om något sådant bevis inte finns, eller inte är tillräckligt starka för att bevisa att testament inte utgjorde din fars vilja, återstår endast ett alternativ. Din bästa chans då är att ogiltigförklara testamentet utifrån aspekterna ovan. Detta måste utredas om testamentet är ogiltigt innan någon arvsfördelning kan ske. Detta innebär att om ni väljer att göra detta, så kommer ingen få ut arvet innan frågan är utredd. Om ni lyckas ogiltigförklara testamentet så kommer den vanliga arvsordningen att aktualiseras (dvs, du får allt). Du kan då själv ge en del av arvet i gåva till din faster, genom upprättande av gåvobrev, om ni önskar att fastern ska få del av arvet ändå.

Om testamentet inte går att ogiltigförklara så måste viljan i testamentet respekteras och sambon få ut sina 15 % dessvärre.

Hoppas att det var svar på din fråga! Mvh

Oscar Rudén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2955)
2021-10-27 Kan man testamentera bort syskonens och syskonbarnens arvsrätt?
2021-10-27 Oläsbar namnteckning från testamentsvittne - ogiltighet?
2021-10-24 Barns rätt till arv
2021-10-22 Hur mycket kan vi testamentera bort?

Alla besvarade frågor (96614)