Ogiltigförklara ett samboavtal

FRÅGA
Vi har samboavtal och bodelning klar sen några månader tillbaka. Båda är påskrivna och klara. Kan man dra tillbaka det?
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du vill ogiltigförklara samboavtalet.

Samboavtal regleras i 9 § Sambolagen.

För att ett samboavtal ska ogiltigförklaras måste båda parterna gå med på det. Samboavtalet kan ogiltigförklaras genom ett nytt samboavtal. För att det tidigare samboavtalet ska ogiltigförklaras krävs det att det nya samboavtalet reglerar samma egendom och samma omständigheter som det tidigare samboavtalet.

Ett samboavtal kan även jämkas eller ogiltigförklaras av ena parten. För att det ska ske krävs det att samboavtalet är oskäligt för ena parten. Det är den parten som anser att samboavtalet är oskäligt som måste bevisa att avtalet är oskäligt.

Vänliga hälsningar,

Camilla Stein
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Sambo och samboavtal (2899)
2021-04-23 Upprättande av samboavtal
2021-04-23 Ska bilar ingå vid bodelning mellan sambor?
2021-04-16 Vad utgör samboegendom och vad avses med "gemensam användning"?
2021-04-15 Delar vi 50/50 om jag och min sambo gör slut?

Alla besvarade frågor (91438)