Ogiltigförklara eller jämka testamente

2020-05-07 i Testamente
FRÅGA
Min mamma var ogift och hennes man dog för ett par år sedan ...dom har inga gemensamma barn ...dom skrev ett inbördes testamente där vid bådas frånfälle ska min syster ärva ett fritidshus och bil men idag så äger min syster bil redan kan man göra så och vad händer med laglotten
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som sådant att du vill veta om testamentet är giltigt även när din syster redan äger en bil och om detta testamente kränker din rätt till laglott. Jag kommer endast att utgå från den information jag har blivit given av dig, skulle det finnas andra omständigheter i ditt fall som inte har nämnts kan resultatet bli ett annat. Vi kommer att förhålla oss till Ärvdabalken för att klargöra denna fråga.

Krav för att ett testamente ska vara ogiltigt – Det finns en del omständigheter som kan innebära att testamentet blir ogiltigt, och kan då ogiltigförklaras. Detta innebär att testamentet inte har någon verkan och man följer arvsordningen som statueras i 2 kap ÄB.

1. Om din släkting var under 18 år när denne upprättade testamentet, om det inte rör sig om någon som har fyllt 16 år och det rör egendom som denne själv får råda över (ÄB 9 kap. 1 §).

2. Om det inte upprättats skriftligen med två vittnen som närvarat samtidigt som din släkting skrivit under testamentet. Dessa vittnen behöver även ha skrivit under sina namn på testamentet och vetat om att det varit ett testamente (ÄB 10 kap. 1 §).

3. Vittnena får inte vara under 15 år eller har en psykisk störning som gör att något av vittnena inte förstått betydelsen av att skriva under ett testamente. Vittnena får heller inte vara make till den som skrivit testamentet, inte heller sambo, någon som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerskap, eller är syskon till din släkting (ÄB 10 kap. 4 § första stycket).

4. Har din släkting upprättat testamentet under påverkan av en psykisk störning är det inte gällande (ÄB 13 kap. 2 §).

5. Slutligen gäller inte heller testamentet om någon tvingat din släkting att upprätta det eller fått din släkting till att upprätta testamentet genom missbruk av dennes oförstånd, viljesvaghet beroendeställning, eller att din släkting blivit svikligt förledd att upprätta testamentet (ÄB 13 kap. 3 §).

6. Enbart en av dessa punkter ovan behöver uppfyllas för att bli ogiltigt. Viktigt att tänka på är att testamente blir inte automatiskt ogiltigt bara för att någon av de 5 punkterna ovan uppfylls. Det krävs att någon som har rätt att ärva klandrar/bestrider det inom 6 månader från det att dessa fått ta del av testamentet. Klandras inte testamentet inom denna tid gäller testamentet (ÄB 14 kap. 5 § första stycket).

Jämka testamente - Om det skulle vara så att testamentet är giltigt och att det inte går att ogiltigförklara, då försöker man jämka det. Om det finns ett testamente som testamenterar bort all egendomen så har man som arvinge rätt att jämka testamentet för att kunna få ut sin laglott (7 kap 3 § ÄB). Detta innebär att man inte får ut allt man skulle få om testamentet inte fanns, men man får rätt till hälften av allt man skulle haft ( 7 kap 1 § ÄB). Detta innebär alltså att om din släkting har 100 000 kr, men sedan testamenterar bort allt, så har du rätt att jämka testamentet och få 50 000 kr. Jämkningen måste ske inom 6 månader från att du får testamentet (7 kap 3 § ÄB).

Vad innebär detta för dig - I och med att kraven endast berör utformningen av själva testamentet är det huvudsakligen inte möjligt att ändra testamentet enbart på grund av att din syster redan äger en bil. Om inget av kraven ovan är uppfyllda är testamentet därför att anse som giltigt. Det som skulle kunna komma att bli aktuellt är att du jämkar testamentet för att du anser att det är oskäligt att din syster får en bil, exempel av anledningen att bilen utgör en mycket stor del av det totala arvet och att detta kränker din laglott. Detta är dock endast möjligt att göra om din laglott begränsas. Om du ändå får ut 25 % av den totala arvsmassan om testamentet är oförändrat, kränks inte din laglott. Då kan man inte göra en jämkning.

Oscar Rudén
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2836)
2021-05-09 Kan jag testamentera bort allt?
2021-05-05 Går det att göra sin efterlevande make arvslös?
2021-05-03 Kan ett gåvobrev ersättas med ett testamente?
2021-04-30 Kan äktenskapsförord ändra testamente?

Alla besvarade frågor (92106)