FrågaFAMILJERÄTTBodelning14/11/2018

Ogiltigförklara bodelningsavtal

För 3 år sen skulle jag och min man skiljas. Vi stod då på vårt hus gemensamt. Vi skickade in vår skilsmässoansökan och hade 6 mån betänketid iom att vi då hade ett minderårigt barn. Vi gjorde en bodelning och min man skrev över sin del av huset på mig. Så jag sen dess äger huset själv och står på hela huslånet själv. Innan skilsmässan vann laga kraft så bestämde vi oss gemensamt att börja om tillsammans igen och då drog vi tillbaka skilsmässoansökan inom den 6 månaders perioden. Jag står dock fortfarande som ensam husägare och det tänkte vi ändra på så vi ska äga huset gemensamt igen.

Min fråga är nu - Kan man få makulera den bodelningen som är gjord så vi blir hälftenägare av huset igen? Eller måste man göra en ny bodelning så jag ger min man tillbaka halva huset?

Tacksam för svar från er snarast.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tänker börja med att förklara vad en bodelning innebär och sedan vilka möjligheter som finns att "ångra" en bodelning för att avslutningsvis kunna ge dig ett konkret svar på din fråga.

Vad innebär en bodelning?

Bodelning förrättas av makarna tillsammans och då upprättas ett bodelningsavtal som skrivs under av dem båda. (9 kap 5§ äktenskapsbalken)

Ett bodelningsavtal är i lagens mening precis som vilket avtal som helst. Det omfattas av rättsprincipen pacta sunt servanda, som innebär att avtal ska hållas. Därför är utgångspunkten att ett giltigt bodelningsavtal är bindande och kan inte ångras.

Kan ett bodelningsavtal ogiltigförklaras?

Bestämmelser kring avtal finns i avtalslagen (AvtL).

Enligt 3 kap. AvtL finns det ett antal situationer då ett avtal kan ogiltigförklaras. Som exempel kan nämnas svek (30§ AvtL) om avtalet strider mot tro och heder (33§ AvtL) eller om det är oskäligt (36§ AvtL).

Utifrån din fråga tänker jag utgå ifrån att allt var i sin ordning vid bodelningen och att ni skrivit ett giltigt bodelningsavtal som inte kan ogiltigförklaras enligt någon av ogiltighetsgrunderna i 3 kap AvtL.

Sammanfattningsvis

Ett bodelningsavtal är bindande och kan i detta fallet inte "ångras" eftersom ingen av ogiltighetsgrunderna i AvtL är aktuell. Det krävs därför ett nytt avtal för att ni ska kunna bli hälftenägare igen.

Vad händer nu?

Ni har två olika alternativ att välja på:

- bodelning

- gåva mellan makar

Båda sker genom registrering på Skatteverket. Vid gåva måste man skriva ett gåvobrev, detta finns det ingen särskild blankett för och det är inte ovanligt att ta hjälp av en jurist för att skriva det.

Därför skulle jag rekommendera att ni bodelar ännu en gång eftersom ni redan vet hur detta går till, hur ett bodelningsavtal ska skrivas och så vidare.

Om ni är osäkra på vilket alternativ ni ska välja finns mer information om de båda alternativen här.

Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Anna JohannessonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Bodelning? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000