ogiltigförklara bodelning i efterhand

2020-10-24 i Bodelning
FRÅGA
Jag har en fråga gällande bodelning i samband med skilsmässa. Om man efter ett år och har kommit tillbaka till verkligheten inser att man blivit lurad i bodelningen, kan man då aktualisera ett redan påskrivet "avtal"? De hade ett hus i Sälen värde 2 milj samt ett boende i Göta på ett värde runt 1,7 milj. Hon fick 400.000krTacksam för svar om man kan gå tillbaka och ta tag i detta ärende igen. Hon var vid tillfället så nere efter den otrohet som hon utsattes för.Tack på förhand
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar det som att du undrar om man kan överklaga ett bodelningsavtal. Huvudsakligen kan jag bara säga att utgångspunkten vid bodelningsavtal är att man inte kan ogiltigförklara detta efter att man gått med på avtalet. Det är som vilket avtal som helst, bindande för parterna om man undertecknat det. Men under vissa omständigheter kan ändå göra något åt det.

Bodelningsförrättare

Om man använt en bodelningsförrättare vid bodelningen kan man klandra detta beslut inom 4 veckor från dagen då bodelningsavtalet delgavs, och då väcka talan mot den andra maken vid tingsrätten. Klandras inte bodelningen inom denna tid, har maken förlorat sin talan (17 kap. 8§ 2st äktenskapsbalken). Detta blir alltså inte aktuellt i denna situation, om det gått ett år sedan bodelningen skedde.

Ingen bodelningsförrättare

Hade ni ingen bodelningsförrättare gäller som jag tidigare nämnt att även sådana avtal är giltiga och gällande när man undertecknat dem (9 kap. 5§ äktenskapsbalken). Om ni båda är överens kan ni dock göra en ny bodelning, och då kan det tidigare avtalet hävas eller ogiltigförklaras.

Den sista möjligheten är att hävda någon form av oskälighet vid avtalets tillkomst. Om ett avtal är oskäligt på grund av omständigheter vid dess tillkomst kan det ogiltigförklaras (36§ avtalslagen). Denna möjlighet är väldigt restriktiv, och det ska till ganska mycket för att bevisa detta. Ni kan läsa mer om de olika ogiltighetsgrunderna i Avtalslagens 3 kap. och se om där är någon omständighet som passar in i er situation, men det är huvudsakligen om motparten har lurat, svikligt förlett, hotat, utnyttjat den andras trångmål eller liknande som också kan ge grund för ogiltighet. Om maken har lurat eller undanhållit information eller liknande vid bodelningen skulle detta kunna utgöra grund för ogiltighet. Den som hävdar ogiltighet har också bevisbördan för detta. En sådan talan kan väckas vid tingsrätt som ett tvistemål, och då ska domstolen pröva frågan.

Om vill försöka ogiltigförklara bodelningen rekommenderar jag er att kontakta en advokat som kan hjälpa er. Ni kan även kontakta vår juristbyrå där ni kan förklara de bakomliggande omständigheterna mer ingående och få vidare vägledning.

Du kan boka en tid med vår juristbyrå här eller ringa oss för att få mer information.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt:

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00−16.00

Hoppas du har fått någon vägledning i dina frågor!

Vänligen,

Sara Pedersen
Fick du svar på din fråga?