Ogiltiga testamentsvittnen

2017-08-27 i Testamente
FRÅGA
Ett testamente upprättades där maken överlåter hela sin kvarlåtenskap till makan. Maken avlider. Makans dotter är gift med testamentvittnenas son,är då testamentet ogiltligt?Maken och makan har inga gemensamma barn men däremot har de ett par barn från tidigare förhållande vardera.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över vilka som, enligt lag, anses vara ogiltiga vittnen.

Till att börja med är varken personer under 15 år eller personer med psykisk störning godtagbara vittnen. Vidare får inte testatorns make, sambo, syskon eller den som står i rätt upp- eller nedstigande släktskap eller svågerlag till testatorn vara vittne. Till de som diskvalificeras som testamentsvittne på grund av svågerlag hör exempelvis svär- och styvföräldrar men däremot inte svåger och svägerska eftersom även svågerskapet ska vara rakt upp- eller nedstigande led (10 kap 4 § Ärvdabalken). Detta innebär i ditt fall alltså att testamentet inte blir ogiltigt på grund av att testamentsvittnens son är gift med makans dotter.

Hoppas du har fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Jennifer Vestin
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Testamente (2894)
2021-07-27 Är kontanta medel egendom?
2021-07-23 Hur ska jag meddela arvingar om ett testamente, och när kan de senast motsätta sig testamentet?
2021-07-19 Do you need a testament in Sweden?
2021-07-18 Är ett testamente bindande om man upprättat det själv?

Alla besvarade frågor (94270)