Ogiltig gåva?

2016-06-12 i Förskott på arv
FRÅGA
Min far har avlidit... 4,5år tidigare gav han sin bostadsrätt som gåva till mig och min syster via ett korrekt gåvobrev,allt registrerades hos bostadsrättsförening och i fastighetsregister. Nu påstår juristen som tar hand om bouppteckningen att gåvobrevet och gåvan är ogiltig eftersom den inte är 5 år gammal!!??? Vår egen advokat säger att hon gjort fel, gåvan är helt giltig. Vad. Stämmer?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då jag inte har all information är det svårt att ge ett konkret svar. Det jag tror juristen menar då hen säger att gåvan är ogiltig är snarare att gåvan ska ses som förskott på arv. Gåvor som arvlåtaren ger till bröstarvingar (barn/barnbarn) är i huvudsak att se så som förskott på arv om det inte är föreskrivet i gåvobrev eller liknande att gåvan inte ska ses som förskott på arv enligt 6 kap. 1§ Ärvdabalken (1958:637) (ÄB). Är bostadsrätten inte att se som förskott på arv bortser men helt enkelt från den vid bouppteckningen. Om bostadsrätten däremot är att se som förskott på arv ska värdet av bostadsrätten dras bort från din och din systers arvslott.

Då det i 6 kap 1§ ÄB står "Vad arvlåtaren i livstiden har gett en bröstarvinge skall avräknas som förskott på dennes arv efter arvlåtaren, om inte annat har föreskrivits eller med hänsyn till omständigheterna måste antas ha varit avsett" finns det ingen tidsgräns för när en gåva ska eller inte ska ses som förskott på arv. Allt av större värde som en arvlåtare ger till sina bröstarvingar under livstiden är att se som förskott på arv om det inte är föreskrivet annat.

Att den ena juristen pratar om en 5 års gräns är möjligen pga. 3 kap. 3§ ÄB. Denna paragraf blir dock endast tillämplig om det finns arvingar från den först avlidne maken, alltså om eran mor hade barn sedan tidigare (särkullbarn) och om särkullbarnen avstått sin rätt till arv efter modern tillförmån för eran far enligt 3 kap. 9§ ÄB. Särkullbarnen ärver då en rätt till en del i en framtida förmögenhetsmassa, alltså den egendom som er far har då han avlider. Om då efterlevande make (er far) genom gåva orsakat väsentlig minskning av sin egendom kan vederlag utgå till särkullbarnen, denna talan får dock inte väckas om det gått mer än 5 år sedan gåvan mottogs.

Om det finns fler bröstarvingar skulle 7 kap. 4§ ÄB kunna bli tillämplig. Denna aktualiseras om arvlåtaren givit bort egendom som är att likställa med testamente under sin livstid. Exempel på detta är då arvlåtaren skänkt bort egendom på sin dödsbädd, detta är det ju dock inte fråga om här då gåvan skedde 4,5 år tidigare. Ett annat exempel är om arvlåtaren ger bort egendom som han kan tänkas ha nytta av fram till sin död trots att det är bortskänkt. Denna paragraf skulle därmed kunna vara tillämplig om din far bodde kvar i bostadsrätten fram till sin död. Då ett testamente inte får inskränka en bröstarvinges laglott (hälften av arvslotten) enligt 7 kap 1§ ÄB kan bostadsrättens värde (eller del av värdet) gå åter om en annan bröstvinge väcker talan inom 1 år efter att bouppteckningen avslutades enligt 7 kap 4§ 2st ÄB. Det spelar här alltså ingen roll om det i gåvobrevet är föreskrivet att gåvan inte är att se som förskott på arv.

För att sammanfatta är bostadsrätten troligtvis att se som förskott på arv om det inte i gåvobrevet är föreskrivet att den inte ska vara det, gåvan är dock fortfarande helt giltig.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!

Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Gåvan är inte förskott på arv, finns nedskrivet i gåvobrevet. Vår mor hade inga barn sen tidigare. Vår far tillbringade sina sista månader på äldreboende, vi hann inte sälja lägenheten eftersom vi började med omfattande renovering. Våra nuvarande advokater säger att gåvan absolut är giltig.... Min syster och jag är bara lekmän i branschen och måste ju kunna lita på er som vet,eller hur?
2016-06-13 09:27
Kommentera
Relaterat innehåll