Ogiltig frånvaro?

FRÅGA
Om jag på en gymnasielektion spelar spel på min dator istället för att arbeta, räknas det som ogiltig frånvaro?Har läraren rätt att anmäla det?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Din fråga aktualiserar reglerna i skollagen (SkolL). En elev i gymnasieskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om inte eleven har giltigt skäl att utebli. Om en elev i gymnasieskolan utan giltigt skäl uteblir från den verksamhet som anordnas, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven varit frånvarande. Vid upprepad eller längre frånvaro ska rektorn, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron utreds (15 kap 16 § SkolL).

Det är läraren som bedömer om eleven deltagit i skolarbetet. En elev kan alltså ha ogiltig frånvaro även om han eller hon befinner sig i skolan. Om du spelat datorspel i stället för att utföra skolarbetet kan läraren ha bedömt situationen som att du varit ogiltigt frånvarande.

Hoppas du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skola och utbildning (278)
2020-08-03 Hur överklagar jag beslut om skolskjuts?
2020-07-30 Hur blir man jurist?
2020-07-29 Kan man utbilda sig efter avtjänat straff?
2020-07-02 Jobba som gymnasielärare efter ha begått ringa narkotikabrott

Alla besvarade frågor (82574)