Ogiltig bodelning om fullmakt inte lämnats?

2017-10-09 i Bodelning
FRÅGA
Blivit kallad till bouppteckning via brev med mottagningsbevis som kvitterades ut. Fyllde inte i och skickade tillbaks fullmakten som bifogats men bouppteckningen genomfördes och är inskickad o godkänd av skatteverket. Vid förrättnnigen var Efterlevande make och särkullbarn närvarande samt 5 av 7 efterarvingar, (2 mottagit kallelse enl beskrivning men ej lämnat fullmakt) ,Förrättaren menar att när kallelsen har utkvitterats så behövs ingen fullmakt av icke närvarande. Är det så?Om inte - så är ju bouppteckningen ogiltigt genomförd. Vad Göra då?f
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt reglerna i ärvdabalken ska alla dödsbodelägare (någon som har omedelbar rätt till arv eller bodelning i ett aktuellt dödsbo) kallas till bouppteckningen i god tid (20 kap. 2 § ärvdabalken). Som dödsbodelägare måste man inte närvara när bouppteckningen genomförs, men gör man inte det så måste de som genomför bodelningen bifoga kallelsebevis för att visa att den som inte närvarar har blivit kallad i tid (20 kap. 3 § ärvdabalken). Fullmakten som skickades med kallelsen behövde endast nyttjas, om det varit så att du ville att någon annan skulle närvara vid bodelningen i ditt ställe. Bodelningen har alltså gått rätt till.

Skulle du vara missnöjd med bodelningen, kan bodelningen klandras inom fyra veckor efter delgivning. Talan måste väckas vid allmän domstol. Det verkar enligt min mening som att det inte skulle göra någon nytta att väcka talan.

Har du några fler frågor är du varmt välkommen att återkomma!

Vänligen

Pontus Schenkel
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bodelning (2841)
2021-08-04 Rätten till att överta bostad vid bodelning enligt sambolagen
2021-08-03 Hur värderas fastighet vid bodelning?
2021-08-03 Hur räknar man ut bodelningslikviden?
2021-08-01 Egendom som träder i stället för annan egendom

Alla besvarade frågor (94634)