Ogilitighet av testamente

Är ett testamente skrivet på svenska giltigt om de som skrev på inte är från Sverige och varken talar eller läser svenska? De två som skall bevittna testamentet säger att de inte visste vad de skrev på och skrev inte på samtidigt och såg ej min pappa göra det heller. Min pappa var sjuk och behövde assistans hjälp men jag undrar om dessa saker gör testamentet ogiltigt.

Lawline svarar

Tack för din fråga till Lawline.

Så länge din pappa kunde förstå innebörden av testamentet, att det gav uttryck för hans yttersta vilja, samt att han var i sina sinnes fulla bruk, anser man att testamentet är giltigt, trots att han hade assistans vid tillfället. Däremot för giltighet finns det även ett krav på att vittnena vid påskriften är medvetna om vad de skriver under ( ett testamente ). Själva innehållet behöver de däremot ej vara medvetna om. Utifrån hur din fråga är formulerad, tolkar jag det som att vittnena inte ens var medvetna om att det var ett testamente de bevittnade och därmed kan innehållet förklaras ogiltigt.

Bästa hälsningar

Isabella WidjestrandRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Arvs- och testamentsrätt och Testamente? Vi hjälper dig till fast pris!

Testamente2995 kr

Upprättande av testamente (max 2 sidor) som skickas till dig som PDF. Inkluderar upp till 30 minuters konsultation via mail och/eller telefon.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning