Ogift förälders rätt till ensam vårdnad av barn

2017-09-10 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag ska ha barn med en kille som jag är inte tillsammans med, har jag rätt till ensam vårdnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om faderskap och vårdnad av barn finns i Föräldrabalken.

Du får som kvinna ensam vårdnad av barnet om du är ogift i samband med födseln. Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokförd i är skyldig att utreda vem som är pappan och att se till att faderskap fastställs. (2 kapitlet, 1 och 2 §§ i Föräldrabalken).

För att pappan också ska få vårdnad över barnet, dvs. en gemensam vårdnad mellan pappa och mamma, krävs en särskild anmälan till socialtjänsten i kommunen. Pappan kan även väcka talan om gemensam vårdnad, se 6 kap. 5 § i Föräldrabalken.

När det gäller fråga om vårdnad utgår bestämmelserna från barnets bästa, se 6 kap. 2 a § i Föräldrabalken och artikel 3 i barnkonventionen. Detta betyder att barnet har rätt att veta vem som är den biologiska pappan och det är även avgörande i domstolens beslut om gemensam eller enskild vårdnad.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (890)
2022-01-16 Kan ena föräldern bestämma hur umgänget ska fördelas?
2022-01-08 Kan pappan få gemensam vårdnad?
2021-12-31 Hur bör ett avtal om vårdnad se ut för att godkännas av socialnämnden?
2021-12-29 Finns det någon möjlighet att tvinga fram ett juridiskt bindande avtal kring vårdnaden om barn?

Alla besvarade frågor (98478)