Ogift förälders rätt till ensam vårdnad av barn

2017-09-10 i Vårdnadstvist
FRÅGA
Hej, jag ska ha barn med en kille som jag är inte tillsammans med, har jag rätt till ensam vårdnad?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelserna om faderskap och vårdnad av barn finns i Föräldrabalken.

Du får som kvinna ensam vårdnad av barnet om du är ogift i samband med födseln. Socialnämnden i den kommun barnet är folkbokförd i är skyldig att utreda vem som är pappan och att se till att faderskap fastställs. (2 kapitlet, 1 och 2 §§ i Föräldrabalken).

För att pappan också ska få vårdnad över barnet, dvs. en gemensam vårdnad mellan pappa och mamma, krävs en särskild anmälan till socialtjänsten i kommunen. Pappan kan även väcka talan om gemensam vårdnad, se 6 kap. 5 § i Föräldrabalken.

När det gäller fråga om vårdnad utgår bestämmelserna från barnets bästa, se 6 kap. 2 a § i Föräldrabalken och artikel 3 i barnkonventionen. Detta betyder att barnet har rätt att veta vem som är den biologiska pappan och det är även avgörande i domstolens beslut om gemensam eller enskild vårdnad.

Med vänliga hälsningar,

Filip Westling
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Vårdnadstvist (852)
2021-07-25 Exet har samarbetssvårigheter och ignorerar all kontakt gällande barnet
2021-07-21 Vad kan man göra om den ena vårdnadshavaren inte vill godkänna ett nytt pass för barnet?
2021-07-16 Who gets custody of newborn when not married?
2021-07-15 Full vårdnad över barn

Alla besvarade frågor (94179)