FrågaPROCESSRÄTTDomstol31/08/2022

Ofullständig fråga - Straffprocessrätt/överklagan

Hej, jag blev dömd i tingsrätten 2021 dec, för bedrägeri (4 fall), ringa bedrägeri (1 fall). Jag anser redan efter domen att den var felaktig, och att man inte kunnat bevisa att bedrägeri genomförts med de bevis man tillfört i varje enskilt fall. Jag ville överklaga men mina advokat avrådde detta. Samtidigt anser jag att han inte framförde de argument jag hade mot de enskilda parterna, och att bevisningen inte var tillräcklig (de bevis som framförts), och där jag har flera påståenden i fallen, som inte togs upp i tingsrätten. DE var telefonförhör, varav en av parterna inte svarade, samt en part, hade mottaget mitt skickade paket med vara, där mitt paket var inslaget i nytt annat paket och parter påstod utan bevis att hörlurarna (airpods var falska), i ett oöppnat paket- inga bevis behövdes för att bevisa äkthet, o man ville inte gå vidare (och fråga parten) om paketet för airpods paketet var oöppnat samt varför huvud paketet, hade öppnats och hur!! Vid ett fall påstår parten att en iphone klocka var falsk- detta styrktes med med undersökning och inlämnat till polisen- dock var paketet oöppnat - vilket man inte utredde eller tog hänsyn på, eller att parten inte kontaktat mig efter han fått paketet och informerat mig, och gett mig chansen verkan swischa pengar åter eller kontrollera vad som hänt. Ett fall, där påstår parten att han bara fått hörlurar och inte iphone telefonen. Där inlämnade jag bevis på att jag köpt frakt för 1 kg vid inlämning (hörlurarna väger 320 g)/johan

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad det är du önskar få hjälp med. För att kunna ge dig ett utförligt svar eller annorledes hjälpa dig skulle det behövas lite mer information om din situation. 

Till exempel, vill du veta om det fortfarande är möjligt för dig att överklaga domen? I så fall bör det påpekas att en överklagan, enligt de grundläggande reglerna gällande överklagandeförfarandet, ska lämnas in till tingsrätten inom tre veckor från det att domen meddelats (51 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)). Kommer den in senare än så ska den avisas (51 kap. 3 § rättegångsbalken (1942:740)). I det fall den ifrågavarande domen kom i december 2021 så har, följaktligen, överklagandefristen gått ut. Vissa högst begränsade möjligheter att ta upp en lagakraftvunnen dom till ny prövning existerar dock. Det bör emellertid uppmärksammas att dessa tillämpas mycket restriktivt och endast blir aktuella i enstaka fall (se kap 58 & 59 rättegångsbalken (1942:740)). Är du istället missnöjd med hur din advokat har skött ditt mål och undrar om det är möjligt för dig att framföra klagomål gentemot denne så kan du läsa mer om detta på Konsumentverkets hemsida här.

Gäller din fråga, i själva verket, något helt annat än det ovannämnda så ber jag om ursäkt och uppmanar dig att kontakta oss på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett nytt svar. Försök då att skriva din fråga på ett så kortfattat och tydligt sätt som möjligt. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon (se kontaktuppgifter nedan). 

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: 

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av er igen så att vi kan hjälpa er med ert ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”