Ofullständig fråga - Förvaltningsrätt

Hej kan soc se avslutade konton?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad det är du önskar få hjälp med. För att kunna ge dig ett utförligt svar eller annorledes hjälpa dig skulle det behövas lite mer information om din situation (till exempel, vad det är för utredning socialtjänsten genomför, vad, mer exakt, som i frågan avses med avslutade konton etc.). Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon (se kontaktuppgifter nedan).

Med detta sagt kan det emellertid påpekas att, i den mån du undrar om socialtjänsten kan se avslutade banktillgodohavanden vid en behovsprövning avseende försörjningsstöd, socialtjänstens utredning härvid ska ta hänsyn till huruvida, och i så fall i vilken utsträckning, den enskilde sökanden själv kan tillgodose det föreliggande behovet genom egna åtgärder. Detta innefattar såväl den enskildes egna möjligheter till eget förvärvsarbete som den enskildes egna tillgångar (se 4:e kap. socialtjänstlagen (2001:453) och Mattson, Socialtjänstlagen (1 jan. 2017, JUMO), kommentaren till 4 kap. 1 §). Vid en bedömning om den enskilde sökanden kan tillgodose sitt behov med hjälp av egna tillgångar ska den aktuella socialtjänsten, enligt Socialstyrelsens egna råd och riktlinjer (se s. 148-151), endast beakta sådana tillgångar som den enskilde faktiskt kan förfoga över alternativt få tillgång till. Rimligtvis bör därför avslutade konton vara av mindre betydelse vid bedömningen i fråga (observera dock att detta endast är ett generellt uttalande, gjort utan närmare insyn i det aktuella målet, varför de avslutande kontonas betydelse i din eventuella utvärdering, givetvis, kan variera). 

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: 

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av er igen så att vi kan hjälpa er med ert ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”