Ofullständig fråga - Brott på arbetsplatsen

Hej! Nu är det så att jag tog pengar från en kontantkassa 2000kr på jobbet och vill betala tillbaka det men dom vägrar att ta emot det. Jag vill att detta går att lösa. Men jag är inte så säker på det. Dom verkar inte villig till det.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Tyvärr har jag svårt att utläsa av din fråga exakt vad du önskar få hjälp med. För att kunna ge dig ett utförligt och detaljerat svar skulle det behövas lite mer information om din situation. Till exempel, vad är det, på ett lite mer detaljerat plan, som faktiskt har hänt? Har du blivit påkommen med att olovligen ha tagit pengar, som du nu vill lämna tillbaka, ur en kontantkassa på arbetsplatsen? I så fall, hur ställer din arbetstagare sig till detta, d.v.s. vad menar du med att de inte verkar villiga att lösa situationen? Vill de, rent av, polisanmäla händelsen? 

Vidare, hur, mera exakt, önskar du att vi ska hjälpa dig? Vill du, exempelvis, att vi utreder rättsläget åt dig, dvs. berättar vilket brott du kan ha gjort dig skyldig till och vilka konsekvenser det kan få för dig, på jobbet såväl som privat. Redan nu kan det, till exempel, påpekas att du, förmodligen, har gjort dig skyldig till någon form av tillgreppsbrott alternativt förskingring eller någon form av trolöshet (se 8 respektive 10 kap. brottsbalken (1962:700)). Utöver att sådana brott kan leda till en straffrättslig påföljd för den skyldige bör det, därtill, påpekas att de även kan utgöra grund för avsked i det fall de begås i tjänsten eller annars riktar sig mot arbetsgivaren (se 18 § lagen om (1982:80) om anställningsskydd & AD 1998 nr. 25)). De anses, nämligen, som regel, utgöra ett grovt åsidosättande av arbetstagarens åligganden gentemot arbetsgivaren.

Eller vill du snarare att vi hjälper dig med någon form av medling i situationen, dvs. ger dig förslag på hur du kan bemöta din arbetsgivare för att, förhoppningsvis, kunna lösa situationen på ett, för alla parter, tillfredställande sätt (något som, förmodligen, kommer att vara mycket svårt i det fall du faktiskt har begått ett brott - arbetsgivaren har ju i så fall en laglig grund för att avskeda dig)?

Vänligen försök att ställa din fråga på nytt så att vi, snarast möjligt, kan återkomma med ett svar. I den mån din fråga inte kan ställas på ett kortfattat sätt, och du har möjlighet till det, så kan du även boka en tid med vår juristbyrå eller kontakta oss via telefon.

Kontaktuppgifter till vår telefonkontakt: 

Telefon: 08-533 300 04

Öppettider: Mån-fre kl. 10.00-16.00

Jag beklagar olägenheten men tveka inte att höra av dig igen så att vi kan hjälpa dig med ditt ärende.

Vänligen,

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Förskingring och annan trolöshet, 10 kap. BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo