FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen30/04/2022

Offentlighetsprincipen vid tentamenssvar

På frågan om tentamenssvar är en allmän handling svarade rådgivaren XX att så är fallet och att kopior på dessa kan begäras ut från högskolor/universitet. Min fråga är om jag som student vid tentamensinlämning kan begära att mitt inlämnade tentamenssvar inte ska kunna lämnas ut till tredje person? Skulle skolan kunna ha en ifyllnadsruta där jag godkänner/inte godkänner ett sådant utlämnande? Mvh XX

Lawline svarar

  

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga rör offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

Ett tentamenssvar är som utgångspunkt en offentlig handling

Ett tentamenssvar är en allmän handling enligt 2 kap. 3. § tryckfrihetsförordningen (TF). En allmän handling behöver vara offentlig för att kunna omfattas av offentlighetsprincipen och alltså kunna begäras ut av tredje man. Huvudregeln är att alla allmänna handlingar är offentliga. Offentligheten är däremot begränsad av offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Tyvärr finns inget i lagen som ger dig som tentand rätt att kräva att ditt tentamenssvar inte ska vara offentligt och därigenom inte kunna begäras ut.  Undantag finns vid befarad personförföljelse och andra former av trakasserier och då kan namn, adress och studieort omfattas av sekretess enligt 23 kap. 5 § andra stycket OSL. Det måste då finnas ett konkret underlag som visar vilken risk eller vilket hot studenten är utsatt för. Observera att detta inte gäller hela tentamenssvaret utan endast tentandens personuppgifter. 

Sammanfattningsvis

Som utgångspunkt är alltså rättade tentamina allmänna och offentliga handlingar som ska lämnas ut på begäran. Undantagsvis kan däremot tentamenssvaret sekretessbeläggas. Tyvärr finns inget i lagen som ger dig som tentand rätt att begära att ditt tentamenssvar inte ska vara offentligt och inte kunna begäras ut.

Med vänliga hälsningar,

Nora Shamurad  Nora ShamuradRådgivare