Offentlighetsprincipen och statliga bolag

FRÅGA
Omfattas Postnord av offentlighetsprincipen gällande upphandlingar?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

I 2 kap. 4 § OSL kan man läsa att offentlighetsprincipen gäller i statliga bolag om bolaget anges i bilagan till lagen. Rätten att begära ut handlingar är vidare begränsad till den verksamhet som uttryckligen anges där. I bilagan kan man läsa att postens verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen i de delar som det gäller medverkan vid val, folkomröstning, tullkontroll, utlämnande av körkort samt handläggning av flyttningsanmälan. Offentlighetsprincipen gäller alltså inte vid upphandling.

Vänligen,

Fredrika Sköld
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (374)
2021-10-27 Vem kan begära ut en polisanmälan?
2021-10-26 Försvinner pricken från Lawline efter fem år?
2021-10-05 Gallras domar i domstol?
2021-10-01 Offentlighetsprincipen

Alla besvarade frågor (96611)