Offentlighetsprincipen och statliga bolag

FRÅGA
Omfattas Postnord av offentlighetsprincipen gällande upphandlingar?
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Offentlighetsprincipen innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar vilket uttrycks i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen. Vilka offentliga organ som närmare omfattas av principen framgår av Offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

I 2 kap. 4 § OSL kan man läsa att offentlighetsprincipen gäller i statliga bolag om bolaget anges i bilagan till lagen. Rätten att begära ut handlingar är vidare begränsad till den verksamhet som uttryckligen anges där. I bilagan kan man läsa att postens verksamhet omfattas av offentlighetsprincipen i de delar som det gäller medverkan vid val, folkomröstning, tullkontroll, utlämnande av körkort samt handläggning av flyttningsanmälan. Offentlighetsprincipen gäller alltså inte vid upphandling.

Vänligen,

Fredrika Sköld
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (336)
2021-04-14 Får skolan lämna ut mina betyg om någon begär det?
2021-04-11 Kan jag begära ut anteckningar från rättegång?
2021-04-08 Var kan man undersöka om någon har körkort?
2021-04-07 Offentlighetsprincipen och statliga bolag

Alla besvarade frågor (91356)