Offentlighetsprincipen i Tyskland

FRÅGA
Hej, är uppgifterna offentliga om dödsbodelägare till tyska dödsbon. Ett par tyska släktingar avled i Berlin omkring 1967. Deras son som avled i Arizona 1992 var fortfarande tysk medborgare. Jag är på jakt efter personuppgifter om den sistnämndes dotter och har skäl att tro att sådana finns i boupptecknings/arvsskifteshandlingarna för de olika dödsbona. Dottern är en släkting till mig även om det är på långt håll (tremänning) och den enda kvarlevande i min tyska släkt om hon nu inte har egna barn.Med vänlig hälsningIngemar Med vänlig hälsningIngemar
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Här i Sverige utgör en bouppteckning en offentlig handling. Det föreligger alltså en rätt för alla svenska medborgare att få ut den handlingen. Frågan är då hur det ligger till i Tyskland.

Inledningsvis kan sägas att Sveriges offentlighetsprincip (se 2:1 Tryckfrihetsförordningen, TF) är väldigt vidsträckt. Traditionen av tillgång till allmänna handlingar och öppenhet saknas till stor del av övriga EU-länder. Inom EU finns det en viss möjlighet till insyn av EU:s instituitioner (se Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna art. 42).

Så vitt jag har kunnat hitta så existerar det ingen offentlighetslagstiftning över huvud taget i Tyskland. Och Tyskland har ett högt integritetsskydd över lag. Visst kan det existera ett visst mått av insyn i offentliga handlingar, men precis som i Sverige kan det krävas att man är medborgare i Tyskland för att ha rätt att få ut handlingarna. I Sverige har utlänningar en begränsad rätt att få ut allmänna handlingar (se TF 14:5 st. 2).

Om du var arvsberättigad på något sätt skulle du ha blivit kallad till bouppteckningen i Tyskland, vilket jag antar att du inte har blivit. Att få ut personuppgifter genom bouppteckning i Tyskland tror jag kan bli relativt svårt, särskilt om du inte var arvsberättigad och/eller om du inte är tysk medborgare. Men jag kan rekommendera dig att höra av dig till Svenska ambassaden i Berlin för vidare hjälp, du hittar kontaktuppgifterna här: http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Berlin/.

Vänligen,

Fredrik Holst
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (276)
2020-07-02 Varför är domstolshandlingar tillgängliga för allmänheten?
2020-06-30 Kan jag begära ut förhörsprotokoll?
2020-06-30 Vad är en allmän handling?
2020-06-25 Sekretess avseende skriftlig varning

Alla besvarade frågor (81674)