Offentlighetsprincipen för stiftelser


Jag håller på med ett examensarbete och skall granska kvaliteten på min skola som är en Yrkeshögskola som drivis i stiftelse form. Har jag rätt enligt offentlighetsprincipen att begära ut tex betyg och klasslistor från utbildningsanordnaren trots att det är en stiftelse? Skolan lyder under Myndigheten för Yrkeshögskolan och får statligt stöd för utbildningen. Går 2 kap 3§ i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) att tillämpa på denna stiftelse?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga.

Offentlighetsprincipen stadgas i 2:1 tryckfrihetsförordningen (https://lagen.nu/1949:105) och innebär att var och en har rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och är upprättad hos eller inkommen till myndigheten, se 2:3 TF. Vad som utgör en myndighet anges inte i tryckfrihetsförordningen, men dit räknas bland annat regeringen, domstolarna och förvaltningsmyndigheterna. 

En stiftelse är inte en myndighet även om staten eller kommunen äger eller helt bestämmer över den. Om kommun eller landsting utövar ett bestämmande inflytande över stiftelsen kan den emellertid jämställas med en myndighet och offentlighetsprincipen får genomslag, se 2:3 offentlighets- och sekretesslagen (https://lagen.nu/2009:400). Om detta är fallet har du har rätt att begära ut allmänna handlingar såsom betyg och klasslistor.

Med vänliga hälsningar

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo