Offentlighetsprincipen avseende lön

Är min lön hos arbetsgivaren en offentlig handling?

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beroende på om du arbetar inom den privata- eller den offentliga sektorn så kan din lön vara en offentlig handling. Offentlighetsprincipen regleras i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen (TF) och innebär att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den är förvaras hos myndighet och är antingen inkommen till eller upprättad hos myndighet. Detta gäller även för de organ som räknas upp i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (OSL), se 2 kap. 4 § OSL. Utifrån detta är alltså lönehandlingar inom den privata sektorn som utgångspunkt inte offentliga medan lönehandlingar i den offentliga sektorn är det.

Offentlighetsprincipen inskränks endast av sekretess, dock är normalfallet att lönelistor för anställda i den offentliga sektorn inte omfattas av sekretess, varför var och en har rätt att begära ut dessa uppgifter, se 2 kap. 2 och 12 §§ TF.

Sammanfattningsvis så är din lön förmodligen en offentlig handling om du arbetar inom den offentliga sektorn, annars är den inte det.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”