Offentlighetsprincipen avseende lön

FRÅGA
Är min lön hos arbetsgivaren en offentlig handling?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Beroende på om du arbetar inom den privata- eller den offentliga sektorn så kan din lön vara en offentlig handling. Offentlighetsprincipen regleras i 2 kapitlet tryckfrihetsförordningen (TF) och innebär att varje svensk medborgare ska ha rätt att ta del av allmänna handlingar. En handling är allmän om den är förvaras hos myndighet och är antingen inkommen till eller upprättad hos myndighet. Detta gäller även för de organ som räknas upp i bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (OSL), se 2 kap. 4 § OSL. Utifrån detta är alltså lönehandlingar inom den privata sektorn som utgångspunkt inte offentliga medan lönehandlingar i den offentliga sektorn är det.

Offentlighetsprincipen inskränks endast av sekretess, dock är normalfallet att lönelistor för anställda i den offentliga sektorn inte omfattas av sekretess, varför var och en har rätt att begära ut dessa uppgifter, se 2 kap. 2 och 12 §§ TF.

Sammanfattningsvis så är din lön förmodligen en offentlig handling om du arbetar inom den offentliga sektorn, annars är den inte det.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (302)
2020-10-26 Är folkbokföringsuppgifter offentliga?
2020-10-11 Rätten att ta del av allmänna handlingar i enlighet med yttrandefriheten
2020-10-10 Vem kan se mina tidigare domar och kan polisen se mitt "gamla" belastningsregister?
2020-10-06 Hur tar man reda på någons körkortsbehörighet?

Alla besvarade frågor (85478)