Offentlighetsprincipen & allmänna handlingar

FRÅGA
Hej,Jag arbetar på en statlig myndighet.Jag har för mig att: Löneuppgifter över anställda är en offentlig handling i statliga myndigheter. Något som jag med andra ord kan begära ut av min arbetsgivare.Kan ni hjälpa mig med lagrum som jag kan hänvisa till.Kan man vända sig någonstans om man har en klagan för att en myndighet inte efterlever offentlighetsprincipen.MvhErik
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

2:12 tryckfrihetsförordningen (TF) - "Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav, så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas."

Detta innebär att alla har rätt att få ut allmänna handlingar och man har som enskild person även rätt att vara anonym när man begär att få ta del av allmänna handlingar, 2:14 3 st. TF. Rätt att få ut allmänna handlingar stadgas även i 6:4 offentlighets- och sekretesslagen(OSL).

För att en handling ska ses som en allmän handling måste:

Det vara en handling som avses i 2:3 TF (dvs. framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med tekniskt hjälpmedel),Det ska vara en handling som förvaras hos en myndighet,Handlingen ska vara inkommen till eller upprättad hos myndigheten (2:6 eller 2:7 TF).

Se 2 kap. TF, här

Se 6:4 OSL, här

Alla allmänna handlingar som inte omfattas av sekretess omfattas av offentlighetsprincipen. Lönelistor för anställda i den offentliga sektorn brukar oftast inte omfattas av sekretess och ska således vara tillgängliga för allmänheten.

Om du anser att en myndighet begår brott mot offentlighetsprincipen kan du vända dig till JO och göra en JO-anmälan. Följande länk innehåller mer information på hur du ska gå tillväga med din anmälan (det finns ett formulär): http://www.jo.se/sv/JO-anmalan/

Hoppas mitt svar var till hjälp!

Med vänliga hälsningar,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (284)
2020-08-04 Lämnar Lawline ut personuppgifter?
2020-07-31 Kan man ta bort sina uppgifter från Mr Koll?
2020-07-31 Allmänna handlingar
2020-07-31 Vilka uppgifter får socialtjänsten sekretessbelägga?

Alla besvarade frågor (82701)