FrågaOFFENTLIG RÄTTOffentlighetsprincipen28/12/2019

Offentlighetsprincipen

https://lagen.nu/1949:105Varför är handlingsoffentligheten och förhandlingsoffentligheten viktig för demokratin i Sverige? Och varför är offentlighetsprincipen viktig för olika parter i samhället?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. Handlingsoffentligheten innebär att alla har rätt till myndigheternas allmänna handlingar vilket är en del av offentlighetsprincipen. I enlighet med offentlighetsprincipen är förhandlingar inför domstol offentliga. Det innebär att vem som helst har rätt att att närvara vid en förhandling enligt 2 kap. 11 § regeringsformen.

Offentlighetsprincipen regleras i 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen, TF. Det innebär att allmänheten som huvudregel har rätt att få insyn och tillgång till allmänna handlingar som t.ex. vilka handlingar som kommer in till kommunens olika förvaltningar eller hur tjänstemän handlägger ärenden. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas genom lag enligt 2 kap. 2 § TF. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL, är en lag som genom sekretessbestämmelser inskränker offentlighetsprincipen.

Offentlighetsprincipen är en viktig del i samhället eftersom det garanterar att medborgarna kan ta tillvara på sina rättigheter.

Offentlighetsprincipen främjar demokratin och öppenhet i ett samhälle genom att medborgarna själva kan ta reda på den information som önskas istället för att bara bli hänvisade informationen av medier eller andra aktörer. Offentlighetsprincipen gör det möjligt för medborgarna att få insyn i det som sker, granska statens verksamheter, delta i det offentliga samtalet och påverka samhället vi lever i.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Narin MelazadeRådgivare