Offentlighets- och sekretesslagens tillämpbarhet på statligt ägda bolag

Hejsan!

Jag undrar om Vattenfall är att jämställa med en myndighet och måste följa offentlighets - och sekretesslagen?

Har läst att kommunala och landstingskommunala företag följer OSL. Är det skillnad på kommunal och statligt ägande i tillämpningen av OSL och TF vad gäller ofentlighetsprincipen.

Med vänliga hälsningar

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 2 kap. 1 § Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller lagen som utgångspunkt för myndigheter. Med myndighet avses här liksom i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen de organ som ingår i den offentligrättsliga statliga eller kommunala organisationen. Ett organ är inte att betrakta som myndighet för att det i något hänseende tillagts uppgift som innefattar myndighetsutövning. Vattenfall går, i detta hänseende inte att jämställa som myndighet.

Dock är det, precis som du säger så att bolag där kommuner och landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande omfattas av OSL enligt 2 kap. 3 § OSL. Dock utgör detta inte att statligt ägda bolag omfattas. Således är det en skillnad mellan kommunalt ägda och statligt ägda bolag i den meningen. Statliga aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser är bara skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen om organet i fråga har tagits med i bilagan till sistnämnda lag och i sådana fall bara i den verksamhet som anges i bilagan. Eftersom Vattenfall inte tagits med i bilagen till OSL ska bolaget därför inte omfattas av lagen på den grunden heller.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Zorba HållstenRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Offentlighetsprincipen? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo