Allmän, offentlig handling - inkomstuppgifter

Hej!

När man vänder sig till Skatteverket för att ta reda på någons inkomstuppgifter, räcker det med att uppge personens namn och personnummer, eller måste man ange giltiga skäl för att få tag på dessa uppgifter? Jag vill själv inte att någon ska ha tillgång till sådana uppgifter om mig, för jag tycker att det är integritetskränkade, och enligt lag ska den personliga integriteten vara skyddad, så hur funkar det ihop?

Kan jag på något sätt göra nåt åt detta?

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

I Sverige tillämpar man något som kallas offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen står inskriven i tryckfrihetsförordningen och innebär att var och en kan vända sig till en myndighet och begära ut en allmän handling med stöd av offentlighetsprincipen, till exempel en inkomstuppgift hos Skatteverket. Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas enligt förutsättningarna som anges i 2 kap 2 § tryckfrihetsförordningen. Det är också viktigt att tillägga att man kan enbart neka att lämna ut handlingar som inte är allmänna eller sekretessbelagda enligt Offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att om inkomstuppgifterna är allmänna kan inte skatteverket förhindra att dessa lämnas ut.

Enligt lagen behöver du inte tala om vem du är när du vill ha allmänna, offentliga handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna eller vad du ska använda handlingen till.

Vad man ska uppge varierar för de olika myndigheterna, men den som vill ta del av offentliga inkomstuppgifter hos Skatteverket gör det enklast genom att kontakta skatteupplysningen på telefonnummer 0771‑ 567 567. Skatteupplysningen kan ge inkomstuppgifter för upp till fem personer. Man kan också besöka skatteverkets olika servicekontor för att få ut inkomstuppgifter.

Beträffande din fundering kring den personliga integriteten så har personuppgiftslagen till syfte att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks i samband med behandlingen av personuppgifter. Det innebär att skatteverket som det berör i det här fallet har ett ansvar för att personuppgifter behandlas på ett korrekt sätt.

Hoppas att ovanstående besvarade dina funderingar.

Med vänliga hälsningar,

Abraham Zeito

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”