Oense om val av skola

2016-11-18 i Barnrätt
FRÅGA
Hej. Jag och mitt ex har gemensam vårdnad över våra barn 5 och 6 år gamla. Dom är skrivna hos mig och har alltid varit det.Nu har hon fått en till son och vill förskola och skola till den ort de bor på. (En mil bort)Hur stor rätt till det har hon när det endast gäller av ekonomisk vinning? Känns jätte jobbigt att hon försöker med detta nu när de har sin trygghet här i denna byn.Tacksam för svar. Mvh
SVAR

Hej och tack för att du har vänt dig till Lawline med din fråga!

Vid gemensam vårdnad har vårdnadshavarna gemensam beslutanderätt, dvs. de ska vara överens om besluten angående barnets angelägenheter. Detta framgår av 6:2, 6:11 och 6:13 FB. Regeln i 6:13 FB säger bland annat att ena vårdnadshavaren inte ensam får fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid såvida inte barnets bästa uppenbarligen kräver det.

Kan inte föräldrarna komma överens om val av skola får den skola som barnen är inskrivna i att bestå. I ditt fall verkar det dock som att barnen inte börjat förskola eller skola än (med hänsyn till deras ålder).

När det gäller förskola talar mycket för att det är den vårdnadshavaren som barnen bor hos som i regel får bestämma vilken förskola barnet ska gå på. Anledningen till detta är att val av förskola anses höra till "den dagliga omsorgen" (dvs. inte beslut av ingripande betydelse för barnets framtid) som alltså kan beslutas utan hörande av och samtycke från den andra vårdnadshavaren (se bl.a. JO 1999/00 s. 283).

Det bör alltså vara du som har beslutanderätten i frågan om val av förskola då det är dig barnen bor hos.

Om ni sedan i framtiden, när det är dags för barnen att börja skola (dvs. grundskola), inte kan komma överens om val av skola får barnen börja i den skola som ligger i deras upptagningsområde, vilket beror på var de är folkbokförda.

Se gärna Skolverkets hemsida.

Med vänliga hälsningar

Michelle Gaudin González
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Barnrätt (1546)
2020-10-20 Rätt att neka den andre förälder barnets pass?
2020-10-16 Kan en förälder förhindra den andre föräldern från att träffa barnen?
2020-10-16 Föräldrars beslutanderätt vad gäller skolval
2020-10-15 Mor- och farföräldrars rätt till umgänge med barnbarn

Alla besvarade frågor (85173)