Oenighet vid arvsskifte

2015-10-31 i Arvsskifte
FRÅGA
Hej! Vad kan man göra vid ett dödsbo skifte mellan två syskon där den ena parten inte är villig att disskutera delningen över huvudtaget? Där den ena parten har försökt få till en delning under 28 år.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline.

Arvskiftet är i grunden en privat förrättning mellan arvingarna och universella testamentstagare (23 kap. 1 § 1 st. ärvdabalken (1958:637) [ÄB]). Vid oenighet kan man som delägare vända sig till tingsrätten och ansöka om en skiftesman. Skiftesmannen bekostas av dödsboet (23 kap. 5 § 1 st. ÄB). Skiftesmannens uppgift är att vid tvist värdera och fördela arvet.

Med vänliga hälsningar

Cecilia Bernhardsson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsskifte (589)
2020-10-20 Är det möjligt att ångra underskrift i arvskifteshandling?
2020-10-20 Aspekter som kan inverka på bröstarvinges laglott
2020-10-13 Vem ska godkänna arvsskiftet?
2020-10-10 Hur fungerar det när arvtagaren är omyndig, och ärver man ett lån på en fastighet?

Alla besvarade frågor (85281)