FrågaASSOCIATIONSRÄTTBolag16/06/2014

Oenighet vid 50/50-ägande i ett aktiebolag

Hej!

Jag och en annan äger 50% var i ett AB. Vi är båda styrelseledamöter samt har en styrelsesuppleant. Nu har det dock skurits sig mellan oss. Han är idag styrelseordförande men har aldrig skött sitt arbete. Vad kan jag göra för att avsätta honom? Har jag och styrelsesuppleanten mer "makt" gentemot honom? Jag vill även frånta honom att teckna för firman. Hur kan jag gå tillväga?

Lawline svarar

Hej, och välkommen till Lawline. 

Utifrån de uppgifter du lämnat kan jag endast dystert konstatera att ett 50 - 50-bolag ger upphov till ett dödläge. I princip omöjliggörs alla beslut eftersom huvudregeln både när det gäller bolagsstämmobeslut och styrelsebeslut är att det fordras majoritet, dvs åtminstone en röst mer för något förslag.

Vid beslut apropå val gäller dock en särskild regel, se 7:41 ABL.  Kan man inte nå majoritet så ska man lotta. Normalt utser styrelsen styrelseordförande men även bolagsstämman kan göra detta (se 8:17 ABL). Oavsett om röstningen sker i styrelsen eller på stämman avgörs valet genom lottning vid lika röstetal. Har du tur vinner du och blir styrelseordförande. Detta löser dock inte det grundläggande problemet och lottning framstår måhända inte som särskilt lockande.

Det bästa rådet jag kan ge dig är i princip att du för den andre delägaren föreslår att ni ska ta in en tredje person i bolaget (som delägare) eller som styrelseledamot (eller både och). På detta sätt kan man kringgå det ovan beskrivna dödläget. Om styrelsen består av tre personer kan till exempel din partner inte på egen hand ingå avtal med tredje man.

Ett annat alternativ är att du och din partner överenskommer om att skriva ett aktieägaravtal som reglerar era inbördes förhållanden inom bolaget. Aktieägaravtal innehåller emellertid en del kryphål och jag rekommenderar därför starkt att ni i i så fall vänder er till en mer erfaren och specialiserad jurist på området. Lawline har ett gott samarbete med sådana kvalificerade och specialiserae jurister inom aktiebolagsrätt som utan tvekan kan hjälpa er med att upprätta ett ändamålsenligt avtal. Du kan boka tid direkt på http://lawline.se/boka alt klicka på knappen till höger.

Avslutningsvis kan noteras att för det fall din partner skadar/har skadat bolaget eller dig som aktieägare kan du kräva honom på skadestånd. I ett sådant rekommenderar jag dock att du vänder dig till en mer erfaren och specialiserad jurist på området, se ovan.

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Associationsrätt och Bolag? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”